Tuesday , July 27 2021
Home / 2020 / December (page 3)

Monthly Archives: December 2020

PETRE OPRIŞ, Politica economică vest-germană faţă de România, Cehoslovacia şi Iugoslavia şi concurenţa dintre companiile aeriene „Tarom” şi „Lufthansa” (1967–1968) (West German economic policy towards Romania, Czechoslovakia and Yugoslavia and the competition between “Tarom” and “Lufthansa” airlines (1967–1968))

PETRE OPRIŞ Cercetător onorific dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”; Locotenent-colonel (în rezervă); E-mail: petreopris@yahoo.com Abstract In our study we aimed to present some differences that existed in the relations of West German authorities with those from Bucharest, Prague and Belgrade in the period 1967–1968, as well as a …

Read More »

CEZAR AVRAM, Aspecte privind participarea armatei române și unor unități italiene pe Frontul de Est în perioada 1941–1943 (Aspects concerning the participation of the Romanian army and of certain Italian units on the Eastern front during the years 1941–1943)

CEZAR AVRAM Prof. univ. dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: avramcezar@yahoo.com Abstract The study presents certain aspects concerning the participation of the army of the Romanian state and that of the Italian fascist state on the Eastern front. Being kept within reasonable limits, …

Read More »

DIANA-MIHAELA PĂUNOIU, Taberele de muncă de folos obştesc ale premilitarilor din ţinutul Olt organizate în cadrul serviciului social (1939) (Work camps of community use of the premilitary in the Olt county organized within social service (1939))

DIANA-MIHAELA PĂUNOIU Cercetător științific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova, E-mail: dianamihaelapaunoiu@yahoo.com Abstract Being an alternative to legionnaire camps, voluntary organized, in the years 1933–1937, work camps of community use of the premilitary were thought and created with the purpose of spreading, in the frame organized and …

Read More »

NARCISA MARIA MITU, Comercianți străini și „etnici români” în perioada interbelică. Studiu de caz: Strada Madona Dudu din Craiova (Foreign traders and the „Romainian ethnics” between the wars. Case study: Madona Dudu Street from Craiova)

NARCISA MARIA MITU Cercet şt. III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: narcisa_mitu@yahoo.com Abstract The study aims to identify foreign traders or the Romanian ethnics (Jews) who carried out their activity on a main street from Craiova during wars: Madona Dudu Street. Madona …

Read More »

GEORGETA GHIONEA, Teoretizarea mișcării cooperatiste în presa de profil din Oltenia interbelică (Theorizing cooperative movement in the written press during interwar Oltenia)

GEORGETA GHIONEA Cercetător știinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova, al Academiei Române; E-mail: getaghionea@yahoo.com Abstract The cultural and cooperative lobby authority, the press in the field during interwar Oltenia are considered to be prominent periodicals with cooperative theme, covering articles into their pages that provide the …

Read More »

ANEMARI MONICA NEGRU, COSMINA SIMION, Din istoria femeilor în România ocupată (1916–1918) (From the history of women in occupied Romania (1916–1918))

ANEMARI MONICA NEGRU Consilier superior, istoric şi editor la Arhivele Naţionale ale României; E-mail: amonicanegru@yahoo.com COSMINA SIMION Drd. Institutul de Istorie Nicolae Iorga; E-mail: cosmina.spiridon@yahoo.com Abstract This study starts with a presentation of the woman position, as number, occupation, education and socio-cultural perspectives in the Romania of the end of …

Read More »

LAURA ANTOANETA SAVA, Unități militare din Oltenia la sfârșitul secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea. Înființare și evoluție istorică (Military units from Oltenia at the end of the 19th century and first half of the 20th century establishment and historical evolution)

LAURA ANTOANETA SAVA Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: savaantoaneta@yahoo.com Abstract The Romanian army has been, and will always be a pillar of the statehood of our country. In the Oltenia area there were elite units that did their duty …

Read More »

CRISTIAN CONSTANTIN, Interesele societăţii de navigaţie Lloyd din Trieste la Dunărea de Jos (The interests of the Lloyd navigation company from Trieste to the Lower Danube)

CRISTIAN CONSTANTIN Lector univ. dr. la Facultatea de Arhivistică, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti; E-mail: cristian.constantin@hotmail.com Abstract For economic and business historians, the Russian–Turkish Peace of Adrianople (1829) marks the true beginning of market competition on the Danubian hinterland. During the 19th century and the first half …

Read More »

CLAUDIU NEAGOE, MARIUS PĂDURARU, Despre un slujbaş domnesc din Țara Românească prea puţin cunoscut: pârcălabul de curte (The burgrave – a lesser known high ranking official of the ruler court of Wallachia)

CLAUDIU NEAGOE Conf. univ. dr. habil., Universitatea din Piteşti; E-mail: claudiuneagoe74@yahoo.com MARIUS PĂDURARU Cercet. şt. III, dr., Muzeul Judeţean Argeş, Pitești; E-mail: mariuspaduraru79@yahoo.com Abstract In this article we have tried to reconstruct, as accurate as possible, based on historical sources and on published and unpublished documents, the story of a …

Read More »

ILEANA CIOAREC, Cula Filişanu din Tatomireşti, judeţul Dolj (Kula Filişanu from Tatomireşti, Dolj county)

ILEANA CIOAREC Cercetător ştiinţific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova E-mail: ileanacioarec@yahoo.com Abstract Native of the locality of Filiaşi, situated in the neighbourhood of the city of Craiova, from where the family took their family name, the Filişau boyars are attested for the first time in the …

Read More »