Tuesday , August 16 2022
Home / 2021 (page 3)

Yearly Archives: 2021

ELENA-CAMELIA ZĂBAVĂ, Particularități fonetice în scrierile literare ale lui C.S. Nicolăescu-Plopșor. Studiu de caz „Tivisoc și Tivismoc (nenăscuții feciori ai lui Păcală)” / Phonetic particularities in C.S. Nicolăescu-Plopșor’s literary creations. Case study: “Tivisoc and Tivismoc (Păcală’s unborn sons)”

ELENA-CAMELIA ZĂBAVĂ Conf. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova / Institutul Limbii Române; lector de limba română la Universitatea „Sf. Kiril și Metodiu” Veliko Târnovo, Republica Bulgaria; E-mail: cameliazabava@yahoo.com Abstract The interest and admiration which C.S. Nicolăescu-Plopșor had for Romanian folklore, especially for the people’s wisdom manifested in …

Read More »

IUSTINA NICA (BURCI), Radiografia toponimică a unui vechi prenume în spațiul românesc / The toponymic radiography of an old name within the romanian space

IUSTINA NICA (BURCI) Cercetător ştiinţific II dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: iustinaburci@yahoo.com Abstract Toponymy, regardless whether it is about the names of human settlements and their subdivisions – towns, parts of villages, hamlets, slums – or those of the geographical items on …

Read More »

MIHAELA BĂRBIERU, Analiză asupra comportamentului electoral în România după anul 2000 / Analysis of electoral behavior in Romania after the year 2000

MIHAELA BĂRBIERU Cercetător științific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova, al Academiei Române/ Lect. univ. dr. Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova; E-mail: miha_barbieru@yahoo.com Abstract Electoral behavior, a topic increasingly studied recently, is determined by certain socio-economic factors closely related to the transition and the …

Read More »

PETRE OPRIŞ, Probleme în domeniul construcţiei de motoare şi vehicule şi câteva soluţii aplicate în România, Polonia, U.R.S.S. şi R.D.G. (1958–1974) / Issues regarding engines and vehicles construction and some solutions applied in Romania, Poland, the Soviet Union and the East Germany (1958–1974)

PETRE OPRIŞ Cercetător onorific dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”; Locotenent-colonel (în rezervă); E-mail: petreopris@yahoo.com Abstract In the states of Central and Eastern Europe, where the Soviet authorities installed communist political leaders after the World War II, there was a general problem of progress in the manufacture of engines …

Read More »

CEZAR AVRAM, Relațiile româno-iugoslave în perioada confruntării dintre stalinismși titoism / Titoism The Romanian-Yugoslavian relations in the period of confrontation between Stalinism and Titoism

CEZAR AVRAM Prof. univ. dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: avramcezar@yahoo.com Abstract The dissociation movement from the post-war years represented the first reaction, coming from the communist world, against the politics of Moscow and of Joseph Vissarionovich Stalin. Tito tried to become closer …

Read More »

ȘERBAN PĂTRAȘCU, Zenobie Vasilescu, ultimul primar liberal al Craiovei (1945–1947) / Zenobie Vasilescu, the last liberal mayor of Craiova (1945–1947)

ȘERBAN PĂTRAȘCU Cercetător științific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: serban_patrascu@yahoo.com Abstract Between 1945–1947, the city of Craiova was led by Zenobie Vasilescu, a young medical doctor and a liberal politician from the party of Gh.Tătărescu. Under the difficult conditions from that …

Read More »

DIANA-MIHAELA PĂUNOIU, Modernizarea societăţii româneşti: campaniile sanitare din judeţul Vâlcea (1938–1940) / Romanian Society Modernization: Sanitary Campaigns of County Vâlcea (1938–1940)

DIANA-MIHAELA PĂUNOIU Cercetător științific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: dianamihaelapaunoiu@yahoo.com Abstract In this paper are analysed, principally, on base of the archive documents information’s, the sanitary campaigns from 1938–1940 in County Vâlcea. These campaigns constituted, on the whole, a number of …

Read More »

NARCISA MARIA MITU, Scurtă privire asupra activității comerciale craiovene în primul sfert de secol XX / A brief look on the business activity from Craiova in the first quarter of the XXth century

NARCISA MARIA MITU Cercetător ştiințific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: narcisa_mitu@yahoo.com Abstract The first three decades in Craiova were defined by a period of urban, architectural, artistic, municipal effervescence, turning it into one of the most important urban centres from the …

Read More »

LAURA ANTOANETA SAVA, Evoluția istorică a regimentului 2 Dorobanți Vâlcea / The historical evolution of Vâlcea 2nd Regiment of foot-soldiers

LAURA ANTOANETA SAVA Cercetător ştiinţific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: savaantoaneta@yahoo.com Abstract The present work is a document-study, which registers, similarly to a dictionary, the names and the biographical information of those who participated to the Independence War, along with the …

Read More »

GEORGETA GHIONEA, Profilul socio-economic al minorităților din orașul Drăgășani / The socio-economic profile of minorities in Dragasani

GEORGETA GHIONEA Cercetător știinţific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: getaghionea@yahoo.com Abstract In our endeavour, we have tried to shed a new light on the history of commerce from Drăgăşani, accentuating the activity of “the foreign entrepreneurs”, who functioned in the locality. …

Read More »