Tuesday , August 16 2022
Home / 2021 (page 4)

Yearly Archives: 2021

MIOARA NIȚU (BURLUȘANU), Precizări privind contribuția minorității germane la dezvoltarea culturală, urbanistică și spirituală a Piteștiului în secolul al XIX-lea / Specifications regarding the contribution of the german minority to the cultural, urban and spiritual development of Piteşti in the nineteenth century

MIOARA NIȚU (BURLUȘANU) Expert restaurator carte veche și rară, Muzeul Județean Argeș, doctorand la Școala Doctorală, Universitatea „Valahia” din Târgoviște; E-mail: mioara_b2009@yahoo.com Abstract This study presents the integration of ethnic Germans in the majority community, their demographic dynamics, the establishment of institutions designed to maintain and enhance their identity, such …

Read More »

ALEXANDRU CERNAT, Vizite la Craiova ale cuplului princiar Carol I și Elisabeta în contextul Războiului de Independență (1877–1878) / Visits to Craiova of the princely couple Charles I and Elisabeth in the context of the War of Independence (1877–1878)

ALEXANDRU CERNAT Doctorand, Școala Doctorală de Științe Sociale și Umaniste, Universitatea din Craiova; E-mail: acernat.email@gmail.com Abstract The War of Independence represents for the modern history of the Romanians one of the key moments. Close to military events, the city of Craiova also had a special role. By studying the visits …

Read More »

LAURENȚIU RADU, Tudor Vladimirescu – omul și epoca sa / Tudor Vladimirescu – the man and his time

LAURENȚIU RADU Cercetător ştiinţific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: xpatrick2013@yahoo.com Abstract The revolutionary character of the pandurs action in 1821, first stated by Nicolae Bălcescu and strengthened by the subsequent researches of the Romanian historians, maintains its actuality 200 years away …

Read More »

ILEANA CIOAREC, Cula Moscu din Musculești, județul Gorj / Kula Moscu from Musculești, Gorj county

ILEANA CIOAREC Cercetător ştiinţific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: ileanacioarec@yahoo.com Abstract Among the South-Danube merchants who have carried out intensive trade on the North-Danube the Macedo-Romanians particularly stood out. At the end of the 18th century and the first half of …

Read More »

MINODORA CÂRCIUMARU, RADU CÂRCIUMARU, Biserica Sfinții Atanasie și Chiril. Ultima construcție medievală a Târgoviștei și drumul ei spre contemporaneitate / Church of Saints Athanasius and Cyril.The last medieval construction of Târgoviște and its road to contemporaneity

MINODORA CÂRCIUMARU Cercetător științific III dr., Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște; E-mail: minodora.c@gmail.com RADU CÂRCIUMARU Conf. univ. dr., Universitatea Valahia Târgoviște; E-mail: radu.carciumaru@gmail.com Abstract The Church of St. Athanasius and Cyril is the last church built in the royal residence of Târgoviște, in the long transition from medieval to …

Read More »

ALEXANDRU-IONUȚ CRUCERU, De la vechile hotărnicii („ocolnice”) la hărți. Explorarea și vizualizarea orizontului local în trecutul satului românesc / From the old boundary documents (‘ocolnice’) to maps. Exploring and visualising the near horizon in the past of the romanian village

ALEXANDRU-IONUȚ CRUCERU Dr. în Geografie al Universității din București; Departamentul Catalogare-Clasificare Carte, Biblioteca Academiei Române; E-mail: ionutcruceru88@gmail.com Abstract This article discusses two of the means by which the Romanian peasant explored and visualized the local horizon, respectively the borders of the villages, before 19th Century. In Wallachia and Moldova, as …

Read More »

OANA ANDREIA SÂMBRIAN, De la istorie la model cultural: imaginea văduvei regină Elisabeta de Luxembourg de la cronica istorică la teatrul secolului al XVII-lea / From history to cultural model: the image of the widow queen Elizabeth of Luxembourg from historical chronicle to theater in the 17th century

OANA ANDREIA SÂMBRIAN Cercetător științific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: oana.sambrian@gmail.com Abstract Our article focuses on the image of the widow queen, taking into account the main classifications of the most recent historiography. As a case study, we have chosen the …

Read More »

MIRCEA NEGRU, Types of Roman Kaolin Vessels Discovered at Reșca – Romula

MIRCEA NEGRU Conf. univ. dr., Department of Law and Administrative Sciences, Spiru Haret University Bucharest, Romania / Faculty of History – Center for Comparative Studies of Ancient Societies, University of Bucharest, Romania; E-mail: mnegru.ist@spiruharet.ro Abstract The article presents a batch of kaolin vessels, discovered at Romula, during the archaeological researches …

Read More »

SIMONA LAZĂR, Catalogul descoperirilor ceramice hallstattiene timpurii din Oltenia.II (H-V) / Catalog of early Hallstatt ceramic finds from Oltenia. II (H–V)

SIMONA LAZĂR Cercetător ştiinţific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: simonalazar@ymail.com Abstract In this article we will present the second part of the catalog of sites where pottery from the beginning of the Iron Age was discovered. The discoveries are characterized by …

Read More »

SABIN POPOVICI, SIMONA LAZĂR, Contribuţii cu privire la plastica antropomorfă de tip Dudeşti și Vădastra din Oltenia / Contributions regarding the anthropomorphic plastics of the Dudeşti and Vădasra type from Oltenia

SABIN POPOVICI Muzeograf I, dr., Muzeul Romanaţiului – Caracal; E-mail: sabinpopovici@yahoo.com SIMONA LAZĂR Cercetător științific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova, al Academiei Române; E-mail: simonalazar@ymail.co Abstract Oltenia is the main geographical area where developed during the Neolithic and early Eneolithic Dudeşti cultures evolved and Vădastra. …

Read More »