Tuesday , July 27 2021
Home / New Series no. 29/2015 / Anca Ceauşescu, Rituri de trecere în societăţile tradiţionale. Naşterea (Rites of Passage in Traditional Societies. Birth), Craiova, Editura Universitaria, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2014, 238 p. (Loredana-Maria Ilin-Grozoiu)

Check Also

Mihaela Bărbieru, Ileana Cioarec, Repere istorice şi culturale: aspiraţii, certitudini şi perspective (Historical and Cultural References. Urges, Certainties and Perspectives), Craiova, Editura Sitech, 2015, 440 p. (Anca Ceaușescu)

Best free WordPress theme