Wednesday , July 24 2024
Home / Archive / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 10/1995

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 10/1995

ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr. 10/1995

 

ARHEOLOGIE-ISTORIE

Elizabeth H. Dinan, Marin Nica, Tehnologia litică în aşezările  neoliticului timpuriu din Oltenia (The Lithic Technology in the Early Neolithic sites in Oltenia)  /// 3

Vlad Vintilă Zirra, Dan Pop, Săpăturile de la Bâzdâna – Calopăr, „La cetate”, judeţul Dolj. Campania 1993 (La fouilles de Bâzdâna – Calopăr, „La cetate”, dép. Dolj. La campagne de 1993) /// 13

Constantin C. Petolescu, Un edificiu militar roman: Basilica (Un édifice militaire romaine:basilica)  /// 29

Vladimir Osiac, Pandurii – în apărarea revoluţiei de la 1848 în Ţara Românească (Les pandoures dans la lutte pour la défense de la Révolution de 1848 en Valachie)  /// 37

Paul Barbu, Obştile de arendare (The leasing communities) /// 49

Cezar Avram, Modificările în domeniul social în satul oltean în anii colectivizării: 1949-1955 (Social changes in the Oltenia villages during the collectivisation of agriculture: 1949-1955) /// 65

 

LINGVISTICĂ

Ion Calotă, Ortografia românească în Basarabia (L`ortographe roumaine en Basarabie)  /// 79

Emilian N. Bureţea, Observaţii asupra numelor de locuri româneşti cu secvenţa finală –a (Observations sur les nomes de lieux roumains finissant en  -a) /// 87

Radu Sp. Popescu, Ion Toma, Todor Balkanski, Etimologia numelui topic „Craiova” (Etymology of the Toponym „Craiova”) /// 99

Stela Rădulescu, Dinică Ciobotea, Antroponimia satului Slătioara din judeţul Olt, într-un document inedit, datat 7 mai 1818 (L`antroponymie du village Slatioara du dép. D`Olt dans un document inédit) /// 109

 

ETNOGRAFIE-FOLCLOR

Gheorghe Iordache, Felurile proprietăţii asupra morilor de apă (Types de propriété sur les moulins à eau en Roumanie) /// 123

Nicolae Niţu, Instrumente şi maşini de selectat cereale (Instruments and Machines Used in thrashing Cereals)  /// 131

Georgeta Niţu, Elemente ale florei spontane utilizate în gospodăria ţărănească din Oltenia (Elements of the Spontanaeous Flora Used in the Peasant Farmstead of Oltenia) /// 133

Lucia Berdan, „Vânzarea simbolică” – o străveche practică magică în riturile de trecere („La Venta Symbolique” ancienne pratique magique dans les rittes de passage) /// 165

Mihai Fifor, Cântecul ritual funerar – contribuţii la analiza simbolurilor (The Ritual Funeral Song – contributions to the Simbol`s Analysis) ///173

Nicolae Panea, Tudor Vladimirescu şi predestinarea – text  şi strategii mentalitare (Tudor Vladimirescu et la prédestination) ///181

 

FILOSOFIE

Ion Militaru, Cum a fost posibilă „despărţirea de Goethe”?  (Hos Was the „Separation from Goethe” possible?) /// 189

 

 

ECONOMIE

Sabin Buleteanu, Rolul şi importanţa capitalului fix în activitatea economică (Le role et l`importance du capital fix dans l`activité économique) ///197

Mihai Costescu, Carmen Radu, Nicolae Vasilescu, Program aplicativ privind utilizarea funcţiilor statistico-matematice în calculele de previziune (Programme concernant l`utilisation des fonctions statistique-mathématique dans les calculs de prédiction) /// 205

 

RECENZII

STARINAR,Nouvelle serie, XLII, 1991, 217p., Beograd, 1993(G. Popilian) /// 215

ACTA MUSEI POROLISSENSIS, XVII, 1993, 476 p. (Dan Bălteanu) ///217

Miodrag Tomovici, Roman Sculpture in Upper Moesia, „Monographies”, no. 24, Institutul Arheologic din Belgrad, Belgrad, 1992, 145 p. + 58 planşe + 3 hărţi (Gh. Popilian) /// 218

Judith Topal, Roman Cemeteries of Aquincum, Pannonia. The Western Cemetery (Bécsi Road), Budapest, 1993, 321 p., 4 hărţi, 200 planşe, 24 tabele (Mircea Negru) /// 221

Ulrich Hübinger, Die Antiken Lampen des Akademischen Kunstmuseums der Universität, Bonn, Deutsches Archaologisches Institut, Berlin, 1993, 164 p., 43 pl. (Mircea Negru) ///222

Jean Cuisenier, Le Feu vivant. La paranté et ses rituels dans les Carpates. Presses Universitaires de France, 1994, 448 p. (Nicolae Panea) /// 223

Michel Meslin, Ştiinţa religiilor (traducere din limba franceză de Suzana Russo). Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, 288 p. (Mihai Fifor) /// 224

Edmund Husserl, Scrieri filosofice alese, traducere, prefaţă şi comentarii de Alexandru Boboc, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, 253 p. (Ion Militaru) /// 225

ABREVIERI /// 229

 

Check Also

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 37/2023

Best free WordPress theme

Leave a Reply