Sunday , April 21 2024
Home / Archive / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 11/1996

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 11/1996

ARHEOLOGIE-ISTORIE

Vlad V. Zirra, Dan V. Pop, Sorin Oanţă, Şantierul Bâzdâna, comuna Calopăr, punctul „La Cetate”, judeţul Dolj, campania 1994  (Le chantier archéologique de Bâzdâna, com. Calopăr, dép. Dolj, campagne 1994) /// 5

Marin Nica, Marin Vasilescu, O groapă rituală descoperită în aşezarea dacică de la Fărcaşu de jos, punctul „Cimitir”, com. Fărcaşele, jud. Olt (Une fosse rituelle dècouverte dans un établissement géto-dacique de Fărcaşu de Jos, dép. de l’Olt)  ///  21

Carmen Maria Petolescu, O gemă antică de la Romula  (Une gemme antique de Romula) /// 33

Constantin C. Petolescu, C. Arrius Antoninus şi P. Helvius Pertinax într-o inscripţie greacă de la Romula  (C. Arrius Antoninus et P. Helvius Pertinax dans une inscription grecque de Romula) /// 37

Gheorghe Popilian, CIBISUS la Romula (CIBISUS à Romula) /// 43

Teodor Cioflan, Mircea Negru, Lămpi din lut ars descoperite în castrul roman de la Câmpulung-Pescăreasa (Jidava) (Lamps of  fired clay discovered in the Roman camp of Câmpulung-Pescăreasa (Jilava)) /// 49

Ştefan Ştefănescu, Constantin Brâncoveanu – între tradiţie şi inovaţie politico-culturală (Constantin Brâncoveanu entre tradition et innovation politique et culturelle ) /// 55

Andrei Pippidi, Românii în memoriile lui N.K. Giers (The Romanians seen by N.K. Giers) /// 67

Paul Barbu, Un izvor statistic din anul 1848 referitor la judeţul Dolj (A statistic source from 1848 refering to the Dolj District) /// 85

 

LINGVISTICĂ

Stela Rădulescu, Note toponimice din satul Zănoaga, jud. Dolj (Notes toponymiques du village Zănoaga du dép. de Dolj) /// 107

Ion Toma, Evoluţii semantice în terminologia militară moştenită din latină (Evolutions sémantiques dans la terminologie militaire héritée du latin) /// 113

 

ETNOGRAFIE-FOLCLOR

Gheorghe Iordache, Alcătuirea şi funcţionarea morilor de apă cu ax vertical şi roată orizontală (La structure et le functionnement du moulin à eau à axe verticale et à roue horizontale) /// 119

Marcela Bratiloveanu-Popilian, Însurăţitul şi înfârtăţitul, un obicei de primăvară din Oltenia (Se lier comme soeurs (cousines), se lier comme frères (cousins) – une coutume de printemps d’ Olténie) /// 137

Georgeta Niţu, Elemente ale florei spontane utilizate în gospodăria ţărănească (Elements of the spontaneous flora used in the peasant farms of Oltenia) /// 151

Mihai Fifor, Elementemitico-rituale în cadrul ceremonialului de naştere (Mythical and ritual elements concerning the birth ceremony) /// 167

 

FILOSOFIE

Vasile Sălan, Conceptul de infinit între unitate şi diversitate (The concept of infinit between unity and diversity) /// 181

Ion Militaru, Aproximaţii hermeneutice în marginea idealismului clasic german (Hermeneutical approximations on German classical idealism) /// 199

 

SOCIOLOGIE

Rodica Ţugui, Investigaţii asupra familiei şi gospodăriei ţărăneşti în cadrul Şcolii Sociologice a lui Dimitrie Gusti (Des investigations sur la famille et le ménage paysan dans le cadre de l’École sociologique de Dimitrie Gusti) /// 213

Ileana Roman, Mass media şi publicul cultural (Preliminarii metodologice) (Mass Media and the cultural public (Methodological preliminaries)) /// 225

 

ECONOMIE

Sabin Buleteanu, Particularităţi ale capitalului fix în industria constructoare de maşini (Particularités du capital fixe dans la construction de machines) /// 233

Mihai Costescu, Program pentru aprecierea calităţii datelor de sondaj (Un programme pour apprécier la quallité des données de sondage ) /// 241

 

CRONICA

Al XIII-lea Congres Internaţional de ştiinţe istorice (Montréal, 26 august-3 septembrie 1995) (Acad. Ştefan Ştefănescu) /// 247

 

RECENZII

Alexandru Vulpe, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallsteitzeit in Rumänien, în Prähistorische Bronzenfunde, seria VI, vol. 9, ed. G.H. Beck München, 1990, 145 p. + 63 planşe (Simona Lazăr) /// 251

Dragoslav Strejović and Cedomir Vasić, Imperial Mausolea and Consecratio Memorials Romuliana Gamzigrad, East Serbia, Centrul de Cercetări Arheologie al Facultăţii de Filosofie, Belgrad, 1994, 196 p. + 101 fig. în text (G. Popilian) /// 253

Mira A. Ruzić, Rimsko staklo u Srbiji (Roman Glass in Serbia), Beograd, 1994, în „Publicaţiile Centrului de Cercetare Arheologică al Facultăţii de Filosofie din Belgrad”, vol. 13, 1994, 81 p., XLIV planşe + 1 hartă (G. Popilian) /// 256

Dorin Alicu, Sorin Cociş, Constantin Ilieş, Alina Soroceanu, Small Finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa, I. Iarmizegetusa monograph 4. Bibliotecha Musei Napocensis IX, Editura Muzeului Naţional de Istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1994, 150 p. + 92 pl. (Dan Bălteanu) /// 258

Emilian Bureţea, Contribuţii la studiul toponimiei româneşti, Craiova, Editura Universitaria, 1994, 202 p. (Stela Rădulescu) /// 260

Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, coordonatori, Dicţionarul scriitorilor români, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995, LXXX + 815 p. (Ioan Gavrilă) /// 262

Gilles Deleuze, Diferenţă şi repetiţie, Editura Babel, 1995, 488 p. Traducere de Toader Saulea (Ion Militaru) /// 264

 

ABREVIERI /// 267

 

Check Also

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 37/2023

Best free WordPress theme

Leave a Reply