Wednesday , July 24 2024
Home / Archive / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 1/1981

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 1/1981

ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr. 1/1981

Gânduri de început /// 9
Mihnea Gheorghiu
, O publicaţie clasică /// 11
Iorgu Iordan,
„Arhivele Olteniei” /// 13
Elisabeta Trăistaru,
Originalitatea gândirii revoluţionare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român /// 15
Tiberiu Nicola, Dezvoltarea creatoare a materialismului dialectic şi istoric în opera tovarăşului Nicolae Ceauşescu /// 23

I. ISTORIE

Studii şi articole
Marin Nica, Grădinile, o nouă aşezare a neoliticului timpuriu în sud-estul Olteniei /// 27
Mişu Davidescu,
Tezaurul de podoabe tracice de la Hinova, judeţul Mehedinţi /// 41
Gheorghe Popilian,
Noi mărturii arheologice descoperite la Craiova privind civilizaţia geto-dacă /// 45
Dumitru Berciu,
Burebista – mare personalitate a lumii antice /// 53
Dumitru Tudor,
Contribuţii la problema romanizării în Dacia Inferior /// 59
Octavian Toropu,
Noi descoperiri arheologice la Sucidava-Celei /// 67
Ştefan Ştefănescu, De la Romania la România /// 77
Dinică Ciobotea,
Tezaurul medieval de la Afumaţi, judeţul Dolj /// 85
Maria Dogaru,
Matrice sigilare provenind din Oltenia conservate  în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului /// 89
Virgil Joiţa,
Mişcări demografice din Ţara Românească în secolul al XVIII-lea  /// 97
Ileana Petrescu,
Situaţia demografică a Olteniei între anii 1828-1856 /// 105
Ion Pătroiu,
Un program unionist craiovean necunoscut /// 111
Victor Chiriţă,
Mişcarea socialistă şi problema agrară în Oltenia în anii 1989-1899 /// 123
Nicolae Andrei,
Participarea cadrelor didactice din Oltenia la primul război mondial (1916-1918) /// 129
Titu Georgescu,
Academia şi Universitatea în slujba Unirii /// 135
Vasile Niculae,
Partidul Comunist Român – sinteză revoluţionară a istoriei patriei, a mişcării muncitoreşti din România /// 141
Vladimir Osiac,
Activitatea comuniştilor şi socialiştilor din Oltenia în perioada 1933-1938 pentru realizarea unităţii de acţiune a tuturor forţelor democratice în lupta împotriva fascismului /// 153
Vasile Petrişor,
Calafatul în zilele fierbinţi ale lui August 1944 /// 159
Florin Constantiniu,
Probleme ale studiului izvoarelor privind insurecţia din August 1944 ///167

Note şi documente
Nicolae Chipurici,
Despre distrugeri de documente feudale Mehedinţene /// 173
Dan Neguleasa,
Un proiect de statuie a lui Tudor Vladimirescu /// 179
Paul Barbu,
Documente inedite din Oltenia privind răscoala grănicerilor şi ţăranilor din 1853-1854 /// 183
Ilie Vulpe, Ion Zarzără,
Documente noi referitoare la rezistenţa locuitorilor din judeţul Dolj împotriva ocupaţiei habsburgice (1854-1855) /// 189
Stelian Neagoe,
I. G. Duca: Memorii /// 19

II. FILOZOFIE, SOCIOLOGIE, ECONOMIE

Dumitru Otovescu, Concepţia lui C. Rădulescu Motru privind raportul dintre cultură şi civilizaţie /// 205
Nicolae Novac,  
Nivelul cunoaşterii politice şi participarea la conducere /// 213
Ileana Roman,
Conceptul de clasă socială în societatea socialistă /// 219
Rodica Ţugui,
Integrarea forţei de muncă feminine în activitatea productivă – cercetare concretă efectuată în municipiul Craiova /// 227
Sabin Buleteanu, Viorica Pană,
Schimbări intervenite în structura resurselor de muncă din agricultura cooperatistă a judeţului Dolj în perioada 1971-1979 /// 231
Constantin Chiţu, Alexandru Şchiopoiu,
Schimbări de peisaj geografic în lunca Dunării din sudul judeţului Dolj sub influenţa activităţii Omeneşti /// 237

III. FILOLOGIE

Ion Coteanu, Universale, fantome şi realităţi lingvistice /// 241
Alexandru Graur,
Despre armonia vocală /// 249
Maria Iliescu,
Sistemul deiclicelor în graiurile olteneşti /// 253
Gheorghe Bolocan,
Derivarea toponimică şi etimologia /// 257
Emilian N. Bureţea,
Note lexicale /// 265
Doina Negomireanu,
Consideraţii asupra neologismului la Tudor Arghezi /// 269
Radu Sp. Popescu,
Descendenţi ai cuvântului latinesc divinus în Limba română /// 273
Ovidiu Ghidirmic,
Spiritul critic la „Ramuri” /// 277
Mihaela Andreescu,
Relaţia autor-cititor în poezia contemporană /// 283

IV. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR

Ion Donat, O zonă etnografică ignorată: Pădurenii din Oltenia /// 287
Nicolae Niţu,
Cu privire la satele dispărute din Câmpiile Romanaţi şi Călmăţui /// 289
Marcela Bratiloveanu-Popilian,
Contribuţii la istoricul aşezărilor de pe Valea Motrului /// 297
Gheorghe Iordache,
Caracteristici ale devenirii peisajului geografic românesc reflectate în evoluţia obştilor săteşti /// 305
Aurelian I. Popescu,
Tudor Vladimirescu în cântecele populare /// 317

V. CRONICA, RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI

Mircea Muşat, Pe marginea lucrărilor celui de-al XV-lea Congres internaţional de ştiinţe istorice (10-17 august 1980) /// 323
Ion Pătraşcu,
 Cronica vieţii culturale craiovene în 1980 /// 331
Gheorghe Popilian,  Necropola daco-romană de la Locusteni, Editura Scrisul românesc, Craiova, 122 p. + 54 pl. (Corneliu Mărgărit Tătulea) /// 337
Ştefan Pascu,  Voievodatul Trabsilvaniei, vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979, 614 p. (Virgil Joiţa) /// 338
Istoria oraşului Iaşi, vol. I, Editura Junimea, Iaşi, 1980, 670 p. (Virgil Joiţa)/// 339
Guillermo Moron, Istoria Venezuelei, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1980, 273 p. (Ion Pătroiu) /// 340
Istoria filosofiei româneşti (coordonatori: Dumitru Ghişe, Nicolae Gogoneaţă), vol. II, (1900-1944), partea I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1980, 778 p. (Dumitru Otovescu) /// 341
Henri H. Stahl, Teorii şi ipostaze privind sociologia orânduirii tributale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, 194 p. (Rodica Ţugui) /// 343
Vasile Breban, Dicţionar al limbii române contemporane. De uz curent, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980, 680 p. (Doina Negomireanu) /// 344
Gheorghe Iordache, Mărturii etnolingvistice privind vechimea meseriilor româneşti, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1980, 191 p. + 20 pl. (Ştefan Enache) /// 345

Lista abrevierilor /// 347

Table des matières /// 349

Check Also

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 37/2023

Best free WordPress theme

Leave a Reply