Tuesday , July 27 2021
Home / Numbers / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 12/1997

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 12/1997

ARHEOLOGIE-ISTORIE

Marin Nica, Corneliu Beldiman, Asupra începuturilor agriculturii pe teritoriul României: seceri din corn de cerb descoperite în Oltenia (Sur le début de l’agriculture sur le territoire de la Roumanie; corps de faucilles en bois de cervidé découvertes en

              Olténie) /// 5

Simona Lazăr, Câteva consideraţii cu privire la aşezările preistorice de la Piatra Olt, jud. Olt (Quelques données sur les établissements préhistoriques de Piatra Olt, dép. de

               l’Olt) /// 13

Mircea Negru, Ion Ciucă, Ceramica dacică lucrată cu mâna descoperită în aşezarea civilă a castrului roman de la Enoşeşti-Acidava (Dacianhand-made ceramics discoverd in the civilian settelment of the Roman camp from Enoşeşti-Acidava) /// 23

Gheorghe Popilian, Ştefan Chiţu, Tezaurul roman de monede imperiale descoperit la Caracal (Le trésor de monnaies impérialés de Caracal) /// 31

Constantin C. Petolescu, Florea Bâciu, Două inscripţii inedite din teritoriul Sucidavei (Deux inscriptions inédites du territoire de Sucidava) /// 41

Dinică Ciobotea, Aurelia Florescu, O catagrafie mai puţin cunoscută din martie 1831 referitoare la plasa Râmnic, jud. Vâlcea (Un recensement  de 1831 relatif au dép. de Vâlcea, encore inconnu) /// 45

Paul Barbu, Acţiuni sociale şi antiţariste în timpul Războiului Crimeii (Social and antitzarist actions during the Crimean War) /// 51

 

FILOLOGIE

Ion Calotă, Sintagma neologică mass-media (Le syntagme néologique mass-media) /// 63

Stela Rădulescu, Termeni de identificare/individualizare în antroponimia jud. Vâlcea la începutul sec. al XVIII-lea (Des termes d’identification/individualisation dans l’anthroponimie du dép. de Vâlcea au début du XVIII-ème siecle) /// 71

Elena-Camelia Zăbavă, Din antroponimia judeţului Vâlcea la începutul sec. al XVIII-lea (The Cristioan names ăn Vâlcea County at the begining of the 18th century) /// 81

Mihaela Albu, Negaţie şi metamorfoză (Eseu despre originalitatea scriitorilor olteni) (Denying and metamorphosis. A short essay about the originality of Oltenian writers) /// 89

Maria Tronea, Metonimii ale divinităţii în poezia lui Lucian Blaga (Métonymies de la divinité dans la poésie de Lucian Blaga) /// 101

Emilia Parpală-Afana, Despre stil: Lucian Blaga şi Tudor Vianu (Sur le style: Lucian Blaga et Tudor Vianu) /// 113

 

ETNOGRAFIE-FOLCLOR

Sabina Ispas, Texte poetice – mituri contemporane: Vasilica, un rit arhaic în epoca modernă (Poetic texts-contemporary myths: Vasilica, an archaic rite in modern times) /// 123

Gheorghe Iordache, Alcătuirea şi funcţionarea morilor de apă cu ax orizontal şi roată verticală (La structure et le functionnement du moulin à eau à axe horizontale et à roue

               verticale) /// 137

Marcela Bratiloveanu-Popilian, Anul Nou-agrar – credinţe şi practici magice (I) (La Nouvelle année  agraire. Croyances et practiques magiques) /// 151

Georgeta Niţu, Elemente ale florei spontane în gospodăria ţărănească din Oltenia (Elements of the spontaneous flora used in the peasant farmstead of Oltenia) /// 165

Mihai Fifor, Elemente de maximă socializare în cadrul ceremonialului funerar. Priveghiul (Elements of utmost socialisation in the funerar ritual. The death watch) /// 181

Nicolae Panea, Cântecul epic din Timocul bulgăresc (Le chant populaire épique du Timok bulgare) /// 189

 

FILOSOFIE

Ion Militaru, Schiţă pentru un profil: Mihai Şora (Esquisse d’un profil: Mihai Şora) /// 197

Ion Militaru, Problema arheologică a rostirii – etimologie şi deschidere (Le problème archéologique du dire. Ethymologie et outverture) /// 211

 

SOCIOLOGIE

Rodica Ţugui, Mişcarea de emancipare feminină şi teoriile feministe. Contribuţii la constituirea sociologiei familiei (Le mouvement d’émancipation des femmes et les théories féministes. Contributions à la construction de la sociologie de la famille) /// 223

Ileana Roman, Interesele culturale ale populaţiei şi aşteptările faţă de mass-media (Peoples cultural interests and the expectations towards mass-media) /// 235

 

 

ECONOMIE

Mihai Costescu, Nicolae Vasilescu, Program pentru determinarea corelaţiei multiple (Programme pour la détermination de la corrélation multiple) /// 243

 

RECENZII

Laurent Carozza, De l’âge du bronze à l’âge du fer en Albigeois, în Archives d’Ecologie Préhistorique. École des Hautes Études en Sciences Sociales 1994-13, Toulouse, 206 p. cu ilustraţia în text (Simona Lazăr) /// 253

Sofija Petković, Rimski predmeti od kosti i roga sa teritorije Gornje Mezije (The Roman Items of Bone and Antler from the territory of Upper Moesia), Beograd, 1995, 150 p. + 20 tabele + 10 hărţi, Institutul de Arheologie din Belgrad, Monografii, vol. 28. (Dan Bălteanu) /// 254

Paul-Emanoil Barbu, Din istoria cooperaţiei de consum şi de credit din România, vol. I, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1996, 247 p. (Valeriu Stan) /// 256

Studii şi Cercetări de Onomastică (SCO) Universitatea din Craiova. Facultatea de Litere şi Istorie. Laboratorul de ştiinţe onomastice, Craiova, an I, 1995, nr. 1. Redactor-şef: Prof. Univ dr. Gheorghe Bolocan (Stela Rădulescu) /// 258

Laurenţiu Ulici, Literatura română contemporană, I. Promoţia 70, Bucureşti, Editura Eminescu, 1995, 551 p. (Ioan Gavrilă) /// 260

Sabina Ispas, Cântecul epic-eroic românesc în context sud-est european. Cântecele peţirii, Bucureşti, Editura Minerva, 1995, 183 p. (Mihai Fifor) /// 261

Ioan Godea, Biserici de lemn din România (nord-vestul Transilvaniei), Bucureşti, Editura Meridiane, 1996, 203 p. (Gheorghe Iordache) /// 263

Oltenia – studii şi comunicări. Etnografie, vol. VII, Muzeul Olteniei. Casa Băniei, Craiova, 1996, 138 p. (Mihai Fifor) /// 264

 

NECROLOG

Nicolae Niţu – (Gheorghe Iordache) /// 267

 

ABREVIERI  /// 269

 

Check Also

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 34/2020

Best free WordPress theme

Leave a Reply