Thursday , December 7 2023
Home / Archive / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 13/1998

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 13/1998

ARHEOLOGIE-ISTORIE

Marin Nica, Corneliu Beldiman, Cea mai veche reprezentare figurativă în materii dure animale de pe teritoriul României: o protomă zoomorfă descoperită la Cârcea, jud. Dolj (La plus ancienne representation d’art mobilier figurative en matière dure animale de Romanie: un protomé zoomorphe découvert á Cârcea, dép. de Dolj) /// 3

  1. V. Zirra, D. V. Pop, S. Oanţă, Săpăturile de la Bâzdâna-Calopăr (Dolj), punctul „La Cetate”. Campania 1995 (Les fouilles deBâzdâna-Calopăr (dep. de Dolj), lieu dit «La Cetate». Campagne de 1995 /// 13

Constantin C. Petolescu, Municipium Romulensium /// 23

Mircea Negru, Consideraţii privind ceştile dacice modelate cu mâna descoperite în Dacia romană (Consideration regarding Dacian hand-made cups discovered in Roman Dacia) /// 27

Gheorghe Popilian,  Câteva consideraţii cu privire la tezaurul de la Vârtop, jud. Dolj (Quelques observation concernant le trésor de Vârtop, (dep. de Dolj) /// 43

Dinică Ciobotea, Vladimir Osiac, Din istoria unor sate de pe Valea Amaradiei (From the history of some villages on Amaradia Valley) /// 71

Paul-Emanoil Barbu, O delegaţie românească la Viena în anii 1849-1851 (A Roumanian Deputation to Viena betwen 1849-1851) /// 91

 

FOLOLOGIE

Ion Calotă, Formele nour şi nor în poezia lui Mihai Eminescu (Les formes nour et nor «nuage, nue, nuée» dans la poésie de Mihai Eminescu) /// 107

Melita Szathmary-Fifor, „Probleme semantice”. Câteva ipoteze (A few hypotheses on „semantic” problems) /// 113

Stela Rădulescu, Nume de familie din satul Zănoaga, jud. Dolj (Les noms de famille du village Zănoaga, dep. de Dolj)) /// 117

Maria Tronea, Hipalaga eminesciană (L’hypallage chez Eminescu) /// 129

Sorina Sorescu,  PROVOCAREA GENULUI. Jurnalul unui jurnalist fără jurnal şi epistolarul lui I. D. sârbu, între trăire şi creaţie (Le défi du genre. «Le journal d’un journaliste sans journal» et l’épistolaire de Ion D. Sârbu, entre dé vecu et la création) /// 143

 

ETNOGRAFIE-FOLCLOR

Germina Comănici, Femininul şi lumea plantelor (The feminine and the universe of plants) /// 149

Gheorghe Iordache, Câteva date despre folosirea morii plutitoare şi a celei cu manej (A few data about the utilization of the floating mill and the mill actuated by animals) /// 157

Georgeta Niţu, Elemente ale florei spontane utilizate în gospodăria ţărănească din Oltenia (Elements of the spontaneous flora used in the peasant farms of Oltenia) /// 167

Marcela Bratiloveanu-Popilian, Anul nou agrar – credinţe şi practici magice (II) (La nouvelle année agraire. Croyances et practiques magiques) /// 191

Nicolae Panea, La magie domestique chez les Roumains /// 201

Mihai Fifor, „The Institution of Godfathering” between tradition and evolution /// 211

 

FILOSOFIE

Ion Militaru, Este posibilă o Europă faustică? (Une Europe faustienne est-elle possible?) /// 219

 

ECONOMIE

Sabin Buleteanu, Factori semnificativi ai costului de producţie în construcţia de maşini (Facteurs significatifs du coût de production dans la construction des machines) /// 231

Marian Constantin, Mihai Costescu, Fundamentarea statistico-economică a unor tehnologii în producţia pomicolă (Le fondement statistique-économique de certains technologies dans la production arboricole) /// 239

RECENZII

Constantin C. Petolescu,Inscription de la Dacie Roumaine. Inscriptions externes concernant l’histoire de la Dacie (Ies – IIIe siècles; tome Ies : L’Italie et les provinces occidentales) (IDRE), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, 238 p. + 8 planşe (Academia Română. Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”) (G. Popilian) /// 245

Ion Calotă, Dicţionar ortoepic, ortografic şi morfologic şcolar al limbii române (DOOMS), Craiova, Editura „Sibila”, 1997, 528 p. (Ana Dinu) /// 246

Nicolai Grămadă, Toponimia minoră a Bucovinei, vol. I-II, f.l., Editura Anima, 1996, 736 p. + 25 ilustraţii + 1 hartă (Academia Română. Filiala Iaşi. Centru de studii „Bucovina”) (Elena Camellia Zăbavă) /// 251

Marianne Mesnil, Etnologul, între şarpe şi balaur. Marianne Mesnil, Assia Popova, Eseuri de mitologie balcanică. Traducere de Ioana Bot şi Ana Mihăilescu, Bucureşti, Edit. Paideea, 1997, 394 p. (Nicolae Panea) /// 235

Carlo Ginzburg, Brânza şi viermii – universal unui morar din secolul al XVI-lea. În traducerea Claudiei Dumitru, Bucureşti, Editura Nemira, 1997, 256 p. (Nicolae Panea) /// 254

Nicolae Panea, Cornel Bălosu, Gheorghe Obrocea, Folclorul românilor din Timocul bulgăresc, Craiova, Editura Omniscop, 1996, 178 p. (Mihai Fifor) /// 255

Tratat de sociologie.Sub coordonarea lui Raymond Boudon. Traducere din franceză de Delia Vasiliu şi Anca Ene, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997, 640 p. (Rodica Ţugui) /// 256

Jean-François Lyotard,  Postmodernul pe înţelesul tuturor. Traducere şi postfaţă Ciprian Mihali, Cluj, Editura „Biblioteca Apostrof”, 1997, 106 p. (Ion Militaru) /// 258

Petre Petria,  Vâlcea. Oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar, Rm. Vâlcea, Editura Conphys, 1996, 438 p. (Ioan Gavrilă) /// 260

 

ABREVIERI /// 263

 

Check Also

CUVÂNT ÎNAINTE

Best free WordPress theme

Leave a Reply