Tuesday , July 27 2021
Home / Numbers / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 14/1999

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 14/1999

ARHEOLOGIE-ISTORIE

Marin Nica, Câteva date despre aşezarea neoliticului timpuriu de la Locusteni (jud. Dolj) (Some data concerning the Early Neolithic Settlement from Locusteni, Dolj

Country) /// 5

Simona Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Dolj. Hallstatt-ul timpuriu şi mijlociu (Contribution to the Archeological Repertory of the District of Dolj. Early and the Middle Hallstatt) /// 19

Dan Bălteanu, Aria de recrutare a trupelor auxiliare din provinciile moesice în perioada Principatului (I) (The Recruitment of the Roman Auxiliary Units in the Moesian Provinces during the Early Empire (I)) /// 39

Sorin Nemeti, Isis – Afrodita „impudica” de la Romula. Contribuţii la studiul iconografiei Isidiei în Dacia romană (Isis- Aphrodite „Impudica” from Romula) /// 73

Paul Barbu, Băncile populare între anii 1918-1928 (The Popular Banks between 1918-1928) /// 95

 

FILOLOGIE

Ion Calotă, Un dicţionar ortografic în două ediţii (Un dictionnaire ortographique en deux éditions) /// 115

Anda-Irina Rădulescu, Remarques sur le comportement des groupes prépositionnels en dans comme déterminants du verbe /// 125

Elena-Camelia Zăbavă, Antroponime derivate de la toponime (Family Names Derived from Place-name) /// 131

Stela Rădulescu, Onomastica satului Zănoaga, jud. Dolj (prenume, porecle şi supranume) (Onomastique du village Zănoaga, dép. de Dolj. Prénoms et surnoms) /// 139

Maria Tronea, Valenţe stilistice ale onomasticii în romanul Cartea milionarului de Ştefan Bănulescu (Valeurs stylistiques de l’onomastique dans Le livre du millionaire de Ştefan Bănulescu) /// 151

Mihaela Albu, Lucrare în cuvânt sau Tudor Arghezi – un poet al prozei (Tudor Arghezi-a Poet of Prose) /// 159

Alina Berceanu-Vâlceanu, Maria Sorescu- valorificarea fondului autohton (Descântoteca. La lilieci) (Maria Sorescu – La mise en valeur du fonde autochtone. Descântoteca. La lilieci) /// 163

Adrian Mateescu, Resurecţia lirismului în textul narativ (Analiza imaginii în romanul Luntrea lui Caron de Lucian Blaga) (La résurrection du lyrisme dans le text narratif. L’analyse de l’image dans le roman La barque de Caron par Lucian Blaga) /// 173

Emilia Parpală-Afana, Semantica unui concept: retorica (La sémantique d’un concept: la rhétirique) /// 177

 

ETNOGRAFIE

Gheorghe Iordache, Despre „moşitul” la români (Childbirth (moşitul) with the Romanian People) /// 185

Georgeta Niţu, Elemente ale florei spontane în gospodăria ţărănească din Oltenia (Elements of the spontaneous flora used in the peasant farmstead of Oltenia) /// 197

Roxana Iordache, Câteva constatări despre căsătorie şi practica divorţului la români (Some Findings on Mariage and Divorce with the Romanian People) /// 213

Bojan Žirić, Meaning of the Serbian Ritual Costume’s Usage /// 221

Mihai Fifor, Mihaela Berceanu, Consideraţii teoretice privind antropologia minorităţilor etnice (Theoretical Considerations concerning the Antropology of the Ethnic Minority) /// 233

 

SOCIOLOGIE

Ileana Roman, Valori ale tranziţiei şi modernităţi în constituirea tinerelor cupluri (Values of Transition and Modernity in the Constitution of Young Couples) /// 247

Rodica Ţugui, Investigaţii asupra familiei în cadrul şcolii sociologice a lui Dimitrie Gusti. Contribuţia Xeniei Costa-Foru (Des investigations sur la famille dans le cadre de l’école de Dimitrie Gusti. Les contributions de Xenia Costa-Foru) /// 257

 

FILOSOFIE

Ion Militaru, Locul şi rolul istoriei româneşti în filosofia lui Constantin Noica (Le lieu et le sens de l’histoire roumaine dans la philosophie de Constantin Noica) /// 265

 

ECONOMIE

Mihai Costescu, Marian Constantin, Consideraţii metodologice-aplicative privind previziunea pieţei produselor alimentare (Tendances et perspectives concernant le marché agroalimentaire) /// 287

 

RECENZII

SINGIDUNUM, 1 Beograd, 1977, (Gheorghe Popilian)/// 297

Valeriu Stan, Ion Voiculescu II (1808-1855), Bucureşti, Silex, 1997, 102 p. (Paul-Emanoil Barbu) /// 300

Iordan Datcu, Dicţionar al etnologilor români, 2 volume, Bucureşti, Editura Saeculum, I.O., 1998 (Gheorghe Iordache) /// 302

 

ABREVIERI  /// 269

Check Also

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 34/2020

Best free WordPress theme

Leave a Reply