Wednesday , August 12 2020
Home / Numbers / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 31/2017

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 31/2017

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 31/2017 full text 

CONTENTS
Arheologie–Istorie
Simona LAZĂR, Seceri de bronz descoperite la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în Oltenia (Bronze sickles found at the end of the bronze age and early iron age in Oltenia)
ILEANA CIOAREC, Domeniul funciar al boierilor Brăiloiu din judeţele Dolj şi Mehedinţi (The estates of the Brăiloiu boyars in the Dolj and Mehedinţi counties)
OANA ANDREIA SÂMBRIAN, Despre „auctoritas” şi „potestas” în redarea imaginii Transilvaniei din secolul de aur spaniol (About auctoritas and potestas in the representation of the image of Transylvania in the spanish golden age) 
KARINA PAULINA MARCZUK, Origins of immigration to Australia, 1787-1914 (Originile imigraţiei în Australia, 1787-1914) 
FLORIN NACU, Politica şi administraţia publică în Oltenia (1/13 iulie 1822-11/23 februarie 1866) (Politics and public administration in Oltenia (1/13 july 1822-11/23 february))
PAUL-EMANOIL BARBU, Imaginea judeţului Dolj într-o statistică din 1851 (The image of Dolj county in a statistical document from 1851) 
LIVIU BRĂTESCU, Alexandru N. Lahovari. Diplomatul şi omul politic (Alexandru N. Lahovari. The diplomat and the politician) 
CEZAR AVRAM, MIHAELA BĂRBIERU, Constantin Rădulescu-Motru – personalitate marcantă a culturii româneşti (Constantin Rădulescu-Motru – remarkable personality of Romanian culture)
GEORGETA GHIONEA, Presa ecleziastică din Oltenia, reper economic şi social (1890-1945) (Oltenia ecclesiastic press-economic and social landmark (1890-1945))
DIANA-MIHAELA PĂUNOIU, Educaţia tineretului prin sport în timpul regelui Carol al II-lea: începutul organizării fotbalului rural în Oltenia (1938-1940) (Education of youth thru sport durring king Carol II: begining of organisation of rural footbal in Oltenia county (1938-1940))
SILVIU-GABRIEL LOHON, Politici culturale şi ideologice în zorii „Marii Revoluţii din Octombrie“ (1917-1919) (Cultural and ideological policies at the dawn of the ”October Revolution“ (1917-1919))
NARCISA MARIA MITU, Dimitrie D. Negel, administratorul Domeniului Coroanei (1942-1948) (Dimitrie D. Negel, administrator of the Crown Domain (1942-1948))
ŞERBAN PĂTRAŞCU, Măsuri de apărare pasivă la Craiova în timpul bombardamentelor aeriene din anul 1944 (II) (Passive defence measures in Craiova during the air raids from 1944 (II)) 
PETRE OPRIŞ, Generalul Mihail Burcă şi activitatea informativă a unor reprezentanţi militari sovietici în România (General Mihail Burcă and the informative activity carried out by the soviet military men representatives in Romania) 
VALENTIN MAIER, Dezvoltarea învăţământului superior de chimie în perioada 1974-1989 (The development of the chemistry higher education between 1974-1989) 
BOGDAN EMANUEL RĂDUŢ, Origini europene ale Bisericii Creştine după Evanghelie din România (The european origins of the Brethren Assemblies of Romania) 
SORIN DINULESCU, Conceptele de regiune de dezvoltare şi politica regională în Uniunea Europeană (The regional development and regional policy regional concepts in the European Union) 
RAFAL ULATOWSKI, Germany-China relations under Angela Merkel. The role of China in German foreign policy (Relaţiile germane-chineze în timpul Angelei Merkel. Rolul Chinei în politica externă a Germaniei)
Filologie
TUDOR NEDELCEA, Tudor Vladimirescu, între scriitură şi personaj (Tudor Vladimirescu between writings and characters)
IUSTINA BURCI, Profilul etnic al toponimiei olteneşti actuale (The ethnic profile of the toponymy from Oltenia)
VESELINA URUCU, Consideraţii privind numele satului doljean Dioşti (Considerations on the name of village Dioşti)
 Etnografie 
ANCA CEAUŞESCU, Sărbătoarea Sânzienelor în tradiţia populară din Oltenia (The Gentle Fairies Holiday in the folk tradition from Oltenia)
LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU, Caracteristici simbolice ale focurilor rituale în cultura populară şi religioasă din Oltenia (Symbolic characteristics of the ritual fires in the folk and religious culture from Oltenia)
GABRIELA BOANGIU, Calendarul popular de vară specific zonei Oltenia (Popular calendar of summer specific to the Oltenia region) 
COSTEL CIOANCĂ, Prolegomene la un bestiar mitologic al basmului fantastic românesc. (III) Şarpele (Prolegomena in the fantastic Romanian mythological bestiary. (III) The serpent)
Filosofie
ION MILITARU, Meteosensibilitate. Despre cunoaşterea de sine în condiţiile meteorologiei de la Socrate la Heidegger (Meteosensitivity. On self-knowledge and weather patterns from Socrates to Heidegger)
GHEORGHE DĂNIŞOR, ANTOANETA LAURA SAVA, Individualismul şi demnitatea umană în Grecia antică (The individualism and human dignity in ancient Greece) 
Studii juridice
ROXANA RADU, AVRAM CEZAR, O analiză a sistemului de pensii din România: pensii publice versus pensii speciale (An analysis of the Romanian pension system: public pensions versus special pensions)
LUCIAN BERND SĂULEANU, Răspunderea asociaţilor societăţilor (Liability of companies associates)
RĂZVAN SCAFEŞ, Apariţia dreptului consumaţiei şi rolul său în sistemul de drept european şi naţional (The apparance of the justice of consumption and his role in the european and national right system) 
Economie şi urbanism
COSTELA IORDACHE, CRISTINA ŞOŞEA, Spaţiile verzi urbane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia: tipologie şi dinamică (Urban green spaces in the South-West Oltenia Development Region: typology and dynamics) 
LAURENŢIU RADU, Piaţa muncii în Regiunea Oltenia (The labor market in the Region of Oltenia)  
Recenziifull text
ANTONIO NEGRI, Munca lui Iov. Faimosul text biblic ca parabolă a muncii umane, Editura Tact, 2012, 141 p. (Ion Militaru) 
GHEORGHE VLĂDUŢESCU, Scepticismul grec ca filozofie critică, Editura Universitaria Craiova, 2013, 171 p. (Ion Militaru) 
ABREVIERIfull text

Check Also

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 33/2019

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 33/2019 – full text  CONTENTS Arheologie–Istorie Filologie Filozofie Etnologie Artă şi …