Sunday , April 21 2024
Home / Archive / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 3/1984

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 3/1984

ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr. 3/1984

 

40 DE ANI DE LA ÎNCEPUTUL REVOLUŢIEI DE ELIBERARE SOCIALĂ ŞI NAŢIONALĂ, ANTIFASCISTĂ ŞI ANTIIMPERIALISTĂ DE LA 23 AUGUST 1944

 

Mircea Muşat, Semnificaţia istorică a înfăptuirii revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă din August 1944 /// 7

Costică Chiţimia, Craiova anului 40 al revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă /// 25

 

200 DE ANI DE LA REVOLUŢIA DE SUB CONDUCEREA LUI HOREA

 

Ştefan Pascu, Solidaritatea maselor populare din Ţara Românească şi Moldova cu revoluţia condusă de Horea /// 31

 

  1. ISTORIE

Studii şi articole

 

Marin Nica, Noi descoperiri arheologice de la Cârcea (jud. Dolj) /// 37

Gheorghe Popilian, Date noi cu privire la centrul ceramic de la Romula /// 46

Ştefan Ştefănescu, Privire asupra stăpânirii funciare în Ţara Românească în sec. XIV-XVI. Imunitatea feudală /// 55

Toma Rădulescu, Paul Turturică, Tezaurul de monede şi podoabe feudale de la Schela Cladovei-Mehedinţi (sec. XIV-XV) /// 70

Dinică Ciobotea, Vămile din Oltenia în secolul al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea /// 89

Ion Pătroiu, Formarea naţiunii române /// 95

Romus Dima, Ţărănimea-forţă socială principală în istoria poporului roman /// 110

 

Note şi documente

Elena Udrişte, Documente noi referitoare la Tudor Vladimirescu /// 125

Gheorghe Pârnuţă, Nicolae A. Andrei, V. A. Urechia-om al şcolii, istoric al învăţământului românesc /// 130

Cezar Avram, Structura comerţului intern din Oltenia între anii 1919-1929 /// 134

 

  1. FILOSOFIE, SOCIOLOGIE, ECONOMIE

Nicolae Gogoneaţă, Mircea Florian-o încercare de reconstrucţie dialectică a filozofiei /// 141

Dumitru Otovescu, Istorie şi ecologie socială în sociologia românească interbelică /// 147

Rodica Ţugui, Semnificaţia umanistă a activităţii lui Dimitrie Drăghicescu /// 154

Ileana Roman, Nicolae Petrescu şi principiile sociologiei comparate /// 160

Livia Dordea, Variabile sociocognitive ale atitudinii faţă de delicvenţa juvenilă /// 165

Sabin Buleteanu, Critici de clasificare a resurselor materiale din agricultură /// 171

 

III. FILOLOGIE

Ion Toma, Elemente de structură în toponimie (cu privire specială asupra toponimiei din Oltenia) /// 177

Radu Sp. Popescu, Cu privire la etimologia cuvântului “ţarină” /// 184

Emilian N. Bureţea, Etimologii toponimice: Săsciori, Săscioara, Secşoara (şi variantele lor) /// 188

Ovidiu Ghidirmic, Problema geniului ca erou de roman /// 191

Mihaela Andreescu-Schenker, Poezia lui Dan Laurenţiu /// 197

Pavel Ţugui, D. Ciurezu-precizări în legătură cu data naşterii /// 201

Marin Sorescu, Călătoarea /// 203

 

  1. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR

Marcela Bratiloveanu-Popilian, Contribuţii la istoricul aşezărilor din Podişul Mehedinţilor /// 205

Gheorghe Iordache, Construcţii pentru iernatul animalelor mari în vatra satului /// 213

Nicolae Niţu, Consideraţii privind unele construcţii pastorale de pe teritoriul României /// 220

 

  1. RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI
  2. D. Iscru, Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, Bucureşti, Editura Albatros, 1982, 286 p. (Virgil Joiţa) /// 227

Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar român 1918, vol. I-II, Bucureşti, Editura Academiei, 1983, 836 p. (Ion Pătroiu) /// 228

Emanoil Copăcianu, Cumpăna apelor sau Vodă Cuza trece Milcovul, Craiova, Editura Scrisul românesc, 1983, 171 p. (Ion Pătroiu) /// 229

Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, vol. III, Bucureşti, Editura Minerva, 1983, 284 p. (Ovidiu Ghidirmic) /// 233

George Alboiu, Antologia poeţilor tineri,  Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1982, 535 p. (Mihaela Andreescu-Schenker) /// 236

Iorgu Iordan, Dicţionar al numelor de familie româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, 502 p. (Gh. Bolocan) /// 238

 

Lista abrevierilor /// 247

 

Check Also

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 37/2023

Best free WordPress theme

Leave a Reply