Friday , September 25 2020
Home / Archive / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 32/2018

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 32/2018

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 32/2018 – full text 

CONTENTS
Arheologie–Istorie
Simona LAZĂR, Istoricul cercetărilor din secolul al XX-lea cu privire la începutul epocii fierului în sud-vestul României [History of 20th century research regarding to the beginning of the Iron Age in south-western Romania]
OANA ANDREIA SÂMBRIAN, Imaginea protestantismului transilvan în Spania secolului al XVII-lea: Francisco de Quevedo şi Gabriel Bethlen [The image of transylvanian protestantism in 17th Century Spain: Francisco de Quevedo and Gabriel Bethlen]
ILEANA CIOAREC, Modalităţi de exploatare a moşiilor stăpânite de boierii Păieni [The exploitation of the estates owned by Păianu boyars]
GABRIELA BOANGIU, Reconfigurări ale conceptului de proprietate în secolele al XIX-lea şi al XX-lea în România [Reconfiguration of the Concept of Property in the 21st Century and 22nd Century in Romania]
CRISTIAN CONSTANTIN, Evoluţia recoltelor de cereale din spaţiul românesc (1829–1853) [The evolution of grain harvests in Romanian territory (1829–1853)]
FLORIN NACU, Profilul industrial al Olteniei şi influenţa acestuia asupra societăţii (1866–1914) [The industrial profile of Oltenia and its influence over the society (1866–1914)]
GEORGETA GHIONEA, O incursiune în presa economică din Oltenia interbelică [A foray of economic press during inter-war Oltenia]
NARCISA MARIA MITU, Comercianţii străini din Craiova. Studiu de caz: firme individuale înregistrate la Camera de Comerţ şi Industrie Dolj (1931–1939) [Trades foreign in Craiova. Case study: individual companies registered at Dolj Chamber of Commerce and Industry (1931–1939)]
ALEXANDRU DANEŞ, 75 de ani de la introducerea transportului în comun electric în Craiova [75 years from the introduction of electric public transportation in Craiova]
MARIAN GROZOIU, MIHAIL FLORIN, Relaţia ortodoxiei româneşti cu mişcările ecumenice. Reflecţii teologice asupra perioadei comuniste [The Relationship of Romanian Orthodoxy with Ecumenical Movements. Theological Reflections on the Communist Period]
BOGDAN EMANUEL RĂDUŢ, Reflecţii privind impactul celui de-al Doilea Război Mondial asupra Asociaţiei Religioase „Creştinii după Evanghelie” [Reflections regarding the Impact the Second World War had over the Brethren Religious Association in Romania]
PETRE OPRIȘ, RADU STAN, Tentative de vânzare în străinătate a unor produse aeronautice româneşti (1984–1985) [Attempts of selling romanian aeronautical products abroad (1984–1985)]
KARINA PAULINA MARCZUK, Cross-border internal security cooperation between Poland and Ukraine
RAFAŁ ULATOWSKI, Germany: the rise of geoeconomic power and its limits
MIHAELA BĂRBIERU, Alegerile locale din iunie 2016 – cadru legislativ şi rezultate [Local elections in June 2016 – legislative framework and results]
Filologie
IUSTINA BURCI, Obiecte geografice învestite cu puteri vindecătoare în toponimia din sudul ţării [Geographic objects invested with healing powers in the south of the country]
Etnografie
ANCA CEAUŞESCU, Câteva consideraţii privind simbolistica fierului în obiceiurile familiale din Oltenia [Some Considerations on the Symbolism of Iron in the Family Traditions of Oltenia]
LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU, Strigătul de durere oltenesc manifestat prin bocetul tradiţional [The grieve crying from Oltenia manifested into the traditional lament]
COSTEL CIOANCĂ, Prolegomene la un bestiar mitologic al basmului fantastic românesc. (III) Şarpele [Prolegomena in the fantastic Romanian mythological bestiary. (III) The serpent]
Filosofie – Sociologie
ION MILITARU, Cerul înstelat sau despre rolul meteorologiei în descoperirea conştiinţei de sine la Kant [The Starry Sky, or, the Role of Meteorology in Kant’s Exploration of Self-Awareness]
ANDI MIHALACHE, Homo narrans: note despre tipologizarea naraţiunilor cu caracter istoric în gândirea lui Jörn Rüsen [Homo Narrans: Notes on Typologizing Historical Narration in Jörn Rüsen’s Conception]
DIANA DĂNIŞOR, AMELIA MOTOI, La maladie: approche philosophique, médicale et linguistique [The disease: philosophical, medical and linguistic approach]
CONSTANTIN MIHAI, L’élite intellectuelle roumaine d’entre-deux-guerres et la philosophie du quotidien [Interwar Romanian intellectual elite and the philosophy of ordinary]
LAURA ANTOANETA SAVA, Din contribuţia filosofilor români la afirmarea demnităţii umane [From the contribution of the Romanian philosophers to the assertion of human dignity]
Note şi discuţii
GHEORGHE DĂNIŞOR, Filosofia dreptului şi jurisprudenţa
FLORIN MIHAI ILIESCU, Fenomenul migraţiei, ca dimensiune socio-umană
Recenzii 
ALEKSANDER WAT, Secolul meu. Confesiunile unui intelectual european – convorbiri cu Czeslaw Milosz, Bucureşti, Editura Humanitas, 2014, 699 p. (Ion Militaru)
ALAIN DE BOTTON, O săptămână în aeroport, Bucureşti Editura Vellant, 2017, f.p. (Ion Militaru)
MICHEL KUBLER, Mic îndreptar de credinţă, Bucureşti, Editura Humanitas, 2014, 145 p. (Ion Militaru)
PAMFIL BILŢIU, MARIA BILŢIU, Biserici din lemn din Ţara Lăpuşului, Baia Mare, Editura Eurotip, 2017, 279 p. (Gabriela Boangiu)
ŞTEFAN PETICĂ, Proză, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2017 (Doru Scărlătescu)
ABREVIERI – full text 

Check Also

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 33/2019

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 33/2019 – full text  CONTENTS Arheologie–Istorie Filologie Filozofie Etnologie Artă şi …