Monday , September 28 2020
Home / Archive / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 33/2019

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 33/2019

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 33/2019 – full text 

CONTENTS
Arheologie–Istorie
Simona LAZĂR, Piese de metal descoperite în locuinţele de la Ghidici, judeţul Dolj (The Metal Objects Discovered in the Dwellings of Ghidici, Dolj County)
DAN BĂLTEANU, PETRE GHERGHE, VASILE CIOANĂ, Roman Imperial Coins in the Vasile Cioană Collection, Maglavit, Dolj County
OANA ANDREIA SAMBRIAN, Literatura ca sursă de informaţie istorică: noi detalii despre Regii catolici la Lope de Vega (Literature as Source of Historical Information: New Details about the Catholic Kings in Lope de Vega) 
ILEANA CIOAREC, Modalităţi de exploatare a moşiilor stăpânite de boierii Filişeni în judeţele Mehedinţi şi Dolj (The Exploitation of the Estates Owned by Filişanu Boyards) 
ALEXANDRA NACU, Asigurarea ordinii publice prin prevenirea şi sancţionarea faptelor de tâlhărie în perioada secolelor XVIII–XIX: Incriminarea tâlhăriei în Codul Penal al lui Alexandru Ioan Cuza (Ensuring Public Order by Preventing and Punishing Robbery During the 18th–19th Centuries: Incrimination of Robbery in the Criminal Code of Alexandru Ioan Cuza)
FLORIN NACU, Repere legislative din istoria Olteniei (1866–1914) (Legislative Milestones in the History of Oltenia (1866–1914))
ANGELICA NECŞULEA, Forme ale rezistenţei femeilor din Oltenia rurală în perioada 1916–1917 (Forms of Resistance of Women in Rural Oltenia Between 1916–1917) 
GHEORGHE NEGUSTOR, Un război fără sfârşit: cazul maiorului Codreanu şi societatea românească în primii ani interbelici (An Endless War: Major Codreanu’s Case and the Romanian Society in the First Interwar Years) 
NARCISA MARIA MITU, Scurt istoric al spaţiilor comerciale din perioada interbelică. Strada Lipscani din Craiova (A Summary History of the Commercial Premises During the Interwar period. Lipscani Street in Craiova) 
GEORGETA GHIONEA, Repere social-economice în evoluţia urbană a oraşului Craiova. Întreprinzători evrei (secolul al XIX-lea, prima jumătate a secolului al XX-lea) (Socio-economic Landmarks in Craiova’s Urban Landscape. Jewish Entrepreneurs (The 19th Century and the First half of the 19th Century)) 
ALEXANDRU DANEŞ, 75 de ani de la bombardamentele aeriene americane în Craiova (75 years from American Aerial Bombing of Craiova) 
SILVIU-GABRIEL LOHON, Portretul ca armă. Liderului comunist român şi reprezentările sale în artele plastice (The Political Portrait as Weapon. The Romanian Communist Leader and this Art Representations) 
VALENTIN MAIER, Reconstituirea nomenclatorului de specializări inginereşti din învăţământul superior românesc (1948–1989) (The Reconstruction of the Nomenclature of Engineering Specializations from the Romanian Higher Education (1948–1989)) 
BOGDAN EMANUEL RĂDUŢ, Revoluţia Română din Decembrie 1989: determinare, desfăşurare şi documente (Romanian Revolution – December 1989: Determinism, Deployment, Documents)
Filologie
IUSTINA BURCI, Toponimele cu marca „partea (lui)…” – reminiscenţe ale vechiului drept cutumiar românesc (Toponyms Bearing the Trademark “His Share…” – Throwbacks of the Old Romanian Customary Law)
MARIA TRONEA, Dorgelès – tableaux de guerre (Dorgelès – War of Paintings)
CONSTANTIN MIHAI, Reprezentările conceptuale ale Criterionului (Criterion’s Conceptual Representations)
Filozofie
DIANA DĂNIŞOR, Montesquieu – filosof al dreptului (Montesquieu – Philosopher of Law) 
LAURA ANTOANETA SAVA, Demnitatea umană şi provocările lumii contemporane (Human Dignity and the Challenges of the Contemporary World)
Etnologie
ANCA CEAUŞESCU, Câteva consideraţii privind simbolistica bradului în cadrul ceremonialului nupţial din Oltenia (Some Considerations Regarding the Symbolism of the Fir Tree Within the Wedding Ceremony in Oltenia) 
LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU, Toiagul – obiect ritual, semn al puterii şi al înţelepciunii (Toiag – Ritual Object, Sign of Power and Wisdom) 
COSTEL CIOANCĂ, Simboluri ale intimităţii în basmul fantastic românesc. Motivul Tristan şi Isolda (Intimacy Symbols in the Romanian Fairy Tale. Tristan and Isolde Motif) 
GABRIELA BOANGIU, The Study of Narratives on Property – ‘The Growing Machine’ of Real Estate in Suburban Area. Theories and Methodology 
Artă şi cultură
BEGOÑA FERNÁNDEZ CABALEIRO, Brâncuşi. Fotografía y relato de su obra escultórica (Brâncuşi. Photography and His Sculptural Work) 
TITA-MITRACHE LAURA-GRIGORIŢA, L’eau de la terre-douce, calme et pure dans les oeuvres de Marguerite Duras (The Earth Water-Sweet, Calm and Pure in Marguerite Dura’s Works) 
Studii juridice
ANCA ILEANA DUŞCĂ, Interpretarea şi aplicarea noţiunii de restrângere sau denaturare a concurenţei prin „obiect” în sensul art. 101 T.F.U.E. (Interpretation and Application of the Notion of Restriction or Distortion of Competition by “Object” Within the Meaning of Art. 101 T.F.E.U.) 
Note şi discuţii
ANDREEA PANAIT, Document inedit din colecţia Muzeului Naţional al Agriculturii 
GHEORGHE DĂNIŞOR, Postmodernismul etic 
Recenzii 
ION POPESCU-SIRETEANU, Din toponimia Bucovinei, Iaşi, Editura Printis, 2018, 154 p. (Iustina Burci) 
VASILE TĂTARU, Comuna Vlădeni, judeţul Iaşi – repere monografice. Din preistorie până la reformele lui Cuza (1864), Iaşi, Editura Alfa, 2018, 490 p. (Iustina Burci)
SHEILA FITZPATRICK, Stalinismul de fiecare zi. Viaţa cotidiană în Rusia Sovietică a anilor 1930, Editura Corint, 2016, 523 p. (Ion Militaru) 
ROMANO GUARDINI, Artă şi revelaţie, Editura Limes, 2017, 93 p. (Ion Militaru) 
LIVIU EMIL POP, Un om, o viaţă, un destin, Editura Aius, 2017, 526 p. (Ion Militaru) 
MARIUS OANŢĂ (coord), Studii de istorie eclesiastică, Editura Sitech, Craiova, 2018, 318 p. (Bogdan Emanuel Răduţ)
ABREVIERI – full text

Check Also

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 32/2018

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 32/2018 – full text  CONTENTS Arheologie–Istorie Filologie Etnografie Filosofie – Sociologie Note …

Leave a Reply