Thursday , December 7 2023
Home / Archive / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 4/1985

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 4/1985

20 DE ANI DE LA CONGRESUL AL XIX-LEA AL P.C.R.

Victoria Bistriceanu, Dezvoltarea economico-socială şi culturală a judeţului Dolj în Epoca Ceauşescu /// 7

 

40 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI

Mircea Muşat, Contribuţia României la înfrângerea Germaniei naziste /// 13

 

  1. ISTORIE

Studii şi articole

 

Eugen Comşa, Tipurile de locuinţe din epoca neolitică de pe teritoriul Olteniei /// 24

Marin Nica, Descoperiri ale complexului cultural Boian V-Gumelniţa în Oltenia /// 35

Petre Gherghe, Dovezi ale continuităţii dacice în aşezarea romană de la Săcelu /// 47

Gheorghe Popilian, Ion Stan-Mirceşti, Tezaurul de monede romane de la Ocolna (com. Amărăştii de Jos, jud. Dolj) /// 58

Dinică Ciobotea, Toma Traian, Paul Turturică, Noi descoperiri din tezaurul medieval de la Schela Cladovei, jud. Mehedinţi /// 65

Ştefan Ştefănescu, Grigore G. Tocilescu – omul şi opera /// 70

Andrei Busuioceanu, Imunitatea feudală românească. Bilanţ şi perspective /// 74

Virgil Joiţa, Horea şi Tudor Vladimirescu. O paralelă istorică /// 83

Paul Barbu, Contribuţii privind evoluţia arendăşiei în Oltenia în perioada regulamentară (1831-1848) /// 91

Steluţa Mărieş, Ideea unităţii naţionale a românilor oglindită în opera diplomaţilor şi călătorilor germani de la mijlocul secolului al XIX-lea /// 100

Ion Pătroiu, România-factor active în lupta pentru eliberarea socială şi naţională a popoarelor din sud-estul Europei între anii 1859-1877 /// 110

Romus Dima, Situaţia economică şi socială a ţărănimii române la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea /// 121

Elena Bărbulescu, Locuitorii din judeţul Olt, participanţi activi la lupta pentru făurirea statului naţional unitar român /// 140

Gh. I. Ioniţă, Moartea unui titan /// 145

Cezar Avram, Gh. Mihai, Reforma agrară din 1945 în judeţul Olt /// 151

 

Note şi documente

Toma Rădulescu, Veronica Vasilescu, Un document inedit de la Gavrilă Movilă voievod (1619) /// 159

Dumitru Bălaşa, Noi precizări biografice despre cronicarul Dionisie Eclisiarhul (cca 1735-1820) /// 163

Constantin Matei, Însemnări pe marginea unei fotografii inedite a lui Traian Demetrescu /// 166

Mihaela Andreescu-Schenker, Poezie română în traducerea lui Robert Austerlitz /// 170

Grigore Cioabă, Răscoala din 1907 în satul Ploştina Motru, jud. Gorj. Un document inedit /// 173

 

  1. FILOSOFIE. SOCIOLOGIE. ECONOMIE

Mihai Gheorghiu, Fluxul ideilor în cercetarea multidisciplinară /// 176

Rodica Atanasescu-Ţugui, Conştiinţa sociologică şi structura tematică-criterii de evaluare ale sociologiei româneşti interbelice /// 182

Dumitru Otovescu, Locul „activităţilor sociale” în cercetarea sociologică românească interbelică /// 188

Ileana Roman, Structură şi dinamică socială – temă majoră în sociologia românească interbelică /// 196

Livia Dordea, Caracteristici ale raportării tinerilor la unele norme şi valori proprii socialiste /// 200

 

III. FILOLOGIE

Ion Toma, Categoriile socio-geografice în toponimia din Oltenia. Morfonimele /// 208

Emilian N. Bureţea, Sufixul diminutival – éi(u) în toponimie /// 216

Emil Dumitraşcu, Literatura latină în accepţia lui Ioan Inocenţiu Micu-Klein /// 221

Ovidiu Ghidirmic, Mateiul Caragiale şi fantasticul realist /// 229

Constantin M. Popa,  Liviu Rebreanu – experienţe expresioniste şi vocaţie europeană /// 234

Mihaela Andreescu-Schenker, Poezia lui Mircea Dinescu /// 237

 

  1. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR

Gheorghe Iordache, „Purtatul pe cap” – un obicei străvechi, autohton /// 242

Nicolae Niţu, Aspecte ale albinăritului în Oltenia /// 260

Marcela Bratiloveanu-Popilian, Ocupaţii tradiţionale la Izverna (jud. Mehedinţi) /// 264

 

  1. RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI

Tratat de dialectologie românească, Editura Scrisul românesc, 1984, 968 p. (Radu Sp. Popescu) /// 275

Gheorghe Iordache, Ocupaţii tradiţionale pe teritoriul României. Studiu etnologic, vol. I, Craiova, Editura Scrisul românesc, 1985, 344 p. (Nicolae Dunăre) /// 276

Nestor Vornicescu, Primele scrieri patristice în literatura noastră. Secolele IV-XVI, Craiova, Tipografia Mitropolia Olteniei, 1984, 638 p. (Virgil Joiţa) /// 277

Popiliu Teodor, Interferenţe iluministe europene, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1984, 255 p. (Virgil Joiţa) /// 280

Vasile Cristian, Contribuţia istoriografiei la pregătirea ideologică a revoluţiei române de la 1848, Bucureşti, Editura Academiei, 1985, 206 p. (Ion Pătroiu) /// 281

Justin Constantinescu, Florea Firan, Tudor Nedelcea, „Arhivele Olteniei” (1922-1943), Bibliografie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, 376 p. (Dinică Ciobotea) /// 282

Ovidiu Ghidirmic, Poeţi neoromantici, Craiova, Editura Scrisul românesc, 1985, 184 p. (Cornelia Cîrstea) /// 282

Radu G. Ţeposu, Viaţa şi opiniile personajelor, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1983, 205 p. (Ovidiu Ghidirmic) /// 284

 

Check Also

CUVÂNT ÎNAINTE

Best free WordPress theme

Leave a Reply