Wednesday , July 24 2024
Home / Archive / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 6/1989

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 6/1989

1900 de ani de la începutul domniei regelui erou Decebal

Constantin C. Petolescu, Decebal, regele dacilor /// 7

 

  1. Istorie şi Arheologie

Studii şi articole

 

Marin Nica, Ion Ciucă, Aşezările neolitice de la Piatra-sat (jud. Olt) /// 17

Petre Gherghe, Aşezarea geto-dacică de la Cernele-Craiova /// 42

Gheorghe Popilian, Villa rusticae în Dacia romană de la sud de Carpaţi /// 54

Andrei Busoiceanu, Mihai Viteazul împotriva lui Lodovic I de Anjou. semnificaţia politicii lui Mihai în Transilvania /// 64

Florin Constantiniu, Românii şi marile imperii ale Europei moderne ///  71

Virgil Joiţa, Revoluâia din 1821 în contextul afirmării naţiunii române în lupta pentru libertate şi unitate naţională /// 78

Valeriu Florin Dobrinescu, Din diplomaţia Marii Unirii /// 86

Cezar Avram, Transformarea socialistă a agriculturii în judeţul Dolj (1959- 1962), II /// 95

 

Note şi documente

Aurelia Florescu, Semnificaţia filologică şi culturală a unuia dintre cele mai vechi manuscrise din ţara noastră /// 109

Dinică Ciobotea, Judeţul Gorj într-un izvor statistic din 1727 /// 128

Paul Barbu, Iancu Jianu-luptător pentru dreptate socială şi naţională ///141

Steluţa Mărieş, Documente inedite din arhivele germane privind proiectul de construire a canalului Dunăre-Marea Neagră (1855-1856) /// 153

Ion Pătroiu, România în preajma insurecţiei: un diplomat se destăinuie ///161

Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Pătroiu, Semnarea armistiţiului României cu Naţiunile Unite (Moscova-13 septembrie 1944) /// 185

 

  1. Fiolosofie, Sociologie, Economie

Dumitru Otovescu, Teorii ale specificului naţional în cultură (1821-1918) /// 205

Ovidiu Ghidirmic, Maiorescianismul – dimensiune a culturii naţionale /// 215

Rodica Atanasescu-Ţugui, Coordonate ale studierii familiei în sociologia românească interbelică /// 222

Viorica Pană, Mihai Costescu, Horetensia Gavrilescu, Sabin Buleteanu, Producţia şi consumul de energie în cotextul noii revoluţii agrarare /// 229

 

III. Filologie

Emilian N. Bureţea,  Nume de locuri provenite din antroponime în Vîlcea de nord /// 236

 

  1. Etnografie

Gheorghe Iordache, Modalităţi tradiţionale de transportare a greutăţilor pe spate, pe umăr şi în mâini pe teritoriul României /// 240

 

  1. Recenzii şi prezentări de cărţi

Constantin Preda, Geto-dacii din bazinul Oltului inferior. Dava de la Sprîncenata, Bucureşti, Editura Academiei, 1986, 199 p. (P. Gherghe) /// 268

*** Cahiers des Portes de Fer, vol. II, Belgrad, 1984, 230 p., 218 fig. + 9 planuri (G. Popilian) /// 269

Nestor Vornicescu, Un filosof străromân de la Histria Dobrogeană, Aethicus Histricus, autorul unei Cosmografii şi al unui alphabet (sec. IV-V), Craiova, 1986, 84, p. 8 il. (V. Joiţa) /// 271

*** O mare epocă în perspective a şase secole de istorie românească (Virgil Cândea) /// 273

*** Marele Mircea Voievod, coord. Ion Pătroiu, Bucureşti, Editura Academiei, 1987, 536 p. (Ştefan S. Gorovei) /// 279

Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. III, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, 674 p. (Dinică Ciobotea) /// 283

*** Istoria militară a poprului român, vol. III, Epopeea luptei naţionale pentru unitate, libertate şi integritate teritorială. Din epoca lui Mihai Vitezul până în ajunul revoluţiei populare conduse de Horea (1550-1784), Bucureşti, Editura militară, 1987, 686 p. (I. Pătroiu) /// 288

Dumitru Bălăeţ, Radu Ionescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1985, 303, p. (Ovidiu Ghidirmic) /// 290

Cornel Ugureanu, Proza românească de azi, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1985, 725 p. (I. Gavrilă) /// 292

Constantin Popescu, Poeţi romantici români la început de drum, Craiova, Editura Srisul românesc, 1986, 172 p. (Ovidiu Ghidirmic) /// 293

Nicolae Dunăre. În memoriam (Gheorghe Iordache) /// 295

 

Check Also

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 37/2023

Best free WordPress theme

Leave a Reply