Friday , July 30 2021
Home / Numbers / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 5/1986

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 5/1986

65 DE ANI DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

 

Mircea Muşat, Partidul comunist-stegarul destinului istoric al poporului roman /// 7

 

600 DE ANI DE LA ÎNCEPUTUL DOMNIEI MARELUI MIRCEA VOIEVOD

Nicolae Stoicescu, Mircea cel Mare, apărător al independenţei şi suveranităţii Ţării Româneşti /// 37

 

2500 DE ANI DE LA PRIMELE LUPTE ALE GETO-DACILOR PENTRU LIBERTATE ŞI NEATÂRNARE

Dumitru Berciu, Două milenii şi jumătate de la prima atestare a izvoarelor scrise antice privind lupta geţilor pentru apărarea libertăţii şi independenţei /// 48

Fausto Masi, Civilizaţia dacică în timpul cuceririi romane /// 57

 

  1. ISTORIE

Studii şi articole

Marin Nica, Ion Ciucă, Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Piatra-Olt /// 61

Petre Gherghe, Descoperiri arheologice din epoca geto-dacică la Socu-Bărbăteşti, judeţul Gorj /// 77

Gheorghe Popilian, Câteva consideraţii asupra necropolei de sud-est a Romulei /// 89

Dinică Ciobotea, Circulaţia monetară în zona Olteniei între 1601-1716 /// 100

Virgil Joiţa, Trecerea lui Tudor Vladimirescu şi a unui corp de panduri prin Craiova în intervalul 28 februarie-1 martie 1821 /// 107

Paul Barbu, Revoluţionarul paşoptist Nică B. Locusteanu în exil /// 116

Romus Dima, Cu privire la personalitatea lui Constantin Dobrescu-Argeş///123

Dumitru Tuţu, Acţiuni ale României în 1918-1919 pentru apărarea Marii Uniri de la 1 Decembrie de la Alba Iulia /// 138

Gheorghe Buzatu, Ion Pătroiu, Preliminarii diplomatice ale insurecţiei din august 1944 /// 157

Cezar Avram, Transformarea socialistă a agriculturii în judeţul Dolj în anii 1949-1959 /// 184

Onoriu Stoica, Un cuptor de ars ceramică din vremea Marelui Mircea /// 195

Valeriu Florin Dobrinescu, Transilvania la cele conferinţe de pace de la Paris (1919-1920; 1946-1947): un studiu comparative /// 199

 

  1. FILOSOFIE, SOCIOLOGIE, ECONOMIE

Ştefan Costea, Cercetări contemporane de istoria sociologiei. Contribuţia lor la valorificarea moştenirii sociologiei româneşti ///212

Dumitru Otovescu, Rapotul dintre cultură şi personalitate în gândirea lui C. Rădulescu-Motru /// 218

Rodica Ţugui, Premise ale constituirii sociologiei familiei în României /// 226

Ileana Roman, Precupări româneşti de sociologia populaţiei în perioada modernă (1821-1918) /// 236

Livia Dordea, Caracteristici critice ale socializării familiale şi şcolare /// 241

Viorica Pană, Mihai Costescu, Hortensia Gavrilescu, Sabin Buleteanu, Cultura plantelor-sursă de alimentare cu energie a economiei naţionale /// 248

 

III. FILOLOGIE

Teofil Teaha, Cauc-termen moştenit în graiurile româneşti actuale /// 253

Radu Sp. Popescu, Despre palatalizarea labiodentalelor F şi V în vestul Munteniei şi în sudul Olteniei /// 259

Emilian N. Bureţea, Entopice şi toponime din nordul judeţului Vâlcea referitoare la adâncituri ale terenului /// 267

Emil Dumitraşcu, Lectura antropolocgică a textului literar /// 273

Ovidiu Ghidirmic, Dicotomia imaginaţie-fantezie-punct de plecare pentru o posibilă definiţie a fantasticului /// 279

Constantin M. Popa,  Mihail Sadoveanu-ceremonial şi competiţie /// 285

 

  1. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR

Nicolae Dunăre, Probleme ale păstoritului sedentar şi local /// 288

Marcela Bratiloveanu-Popilian, Agricultura tradiţională în Podişul Mehedinţilor /// 296

Nicolae Niţu, Un sistem tradiţional de plantare a viţei de vie /// 305

 

  1. RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI

Romus Dima, Organizarea politică a ţărănimii la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX, Edititura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985, 406 p. (Ion Pătroiu) /// 307

Istoria filosofiei româneşti (coord. D. Ghişe şi N. Gogoneaţă), vol. I, ed. a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Edititura Acadademiei, 1985, 831 p. (D. Otovescu) /// 309

Ion Ungureanu, Ştefan Costea, Introducere în sociologia contemporană (Teorii ale acţiunii şi raţionalităţii sociale), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985, 301 p. (D. Otovescu) /// 311

Romulus Todoran, Contrbuţii de dialectologie română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, 250 p. (Radu Sp. Popescu) /// 313

Gheorghe Iordache, Ocupaţii tradiţionale pe teritoriul României. Studiu etnologic, vol. II, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1986, 354 p. 173 fig. (N. Dunăre) /// 315

Check Also

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 34/2020

Best free WordPress theme

Leave a Reply