Tuesday , July 27 2021
Home / Numbers / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 7/1992

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 7/1992

Avertisment /// 3

 

Arheologie-Istorie

  1. Nica, Traian Zorzoliu, Cîteva date despre aşezarea neolitică de tip Dudeşti de la Drăgăneşti-Olt /// 5

Gheorghe Popilian, Ion Ciucă, Un nou centru ceramic în Dacia romană de la sud de Carpaţi /// 19

Octavian Toropu, Un horreum descoperit în castellum-ul Sucidava ///27

Virgil Joiţa, Revoluţia română din 1821 în preocupările lui C. S. Nicolăescu-Plopşor ///33

Paul Barbu, Pregătiri pentru o colaborare militară cu Poarta împotriva Rusiei ţariste şi decalnşarea unei noi revoluţii în anii 1853-1854 /// 39

Gh. Platon, Personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza în documentele diplomatice şi în presa europeană /// 53

  1. Ivănescu, Alexandru Ioan Cuza în timpul revoluţiei de la 1848 /// 77

 

Istorie literară-Lingvistică

Marin Aiftinică, Ion Creangă la Academia Română ///87

Ovidiu Ghidirmic, D. Caracostea şi exegeza eminesciană /// 95

Emilian N. Bureţea, Observaţii asupra toponomiei din comuna Goicea, jud. Dolj /// 123

Radu Sp. Popescu, Ion Toma, Numele de locuri din Oltenia în cercetările de toponimie (din trecut şi de astăzi) /// 133

 

Etnografie

Marcela Bratiloveanu-Popilian, Aspecte ale obiceiurilor de Crăciun din zona Mehedinţilor /// 139

Nicolae Niţu, Originea şi răspândirea geografică a bordeiului /// 151

Gheorghe Iordache, Garduri şi porţi româneşti /// 159

 

Sociologie-Economie

Dumitru Otovescu, Dezvoltarea culturii române în perioada modernă (1821-1918) /// 171

Viorica Pană, Mihai Costescu, Concetrarea şi specializarea în agricultură. Evoluţia conceptelor ///181

 

Recenzii

Ioan Glodariu, Vasile Moga, Cetatea dacică de la Căpîlna, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, 238 p. + 9 pl. + 112 fig. (Gheorghe Popilian) /// 191

Mişu Davidescu, Cetatea romană de la Hinova, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1989, 148 p. (Aurel Rustoiu) /// 193

 

Abrevieri /// 195

Check Also

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 34/2020

Best free WordPress theme

Leave a Reply