Thursday , December 7 2023
Home / Archive / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 8/1993

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 8/1993

ARHEOLOGIE-ISTORIE

Marin Nica, Câteva date despre necropola eneolitică de la Gârleşti-Gherceşti (comuna Mischii, judeţul Dolj) / Quelques données sur la nécropole néolitique de Gârleşti-Gherceşti (com. Mischii, dép. De Dolj) /// 3

Aurel Rustoiu, Un import ceramic celtic în aşezarea getică de la Sucidava-Celei / A Celtic Ceramic Import in the Getic Settlement of Sucidava-Celei /// 19

Gheorghe Popilian, Ion Ciucă, Ceramica de tip terra sigilată de import descoperită la Enoşeşti-Acidava(jud.Olt) / La céramique sigillée d’importation découverte à Enoşeşti-Acidava (dép. d Olt) /// 29

Constantin Preda, Aurelia Grosu,Cercetările arheologice din aşezarea civilă a castrului roman de la Enoşeşti-Acidava (Piatra Olt, jud. Olt) / Recherches archéologiques en

   l’établissement civil du camp d’Acidava Enoşeşeti (Piatra Olt, dép. d Olt) /// 43

Constantin C. Petolescu, Drobeta şi Dierna / Drobeta et Dierna /// 59

Andrei Pippidi, „De Ducibus Valachiae”. Notă preliminiară despre text inedit din secolul XVIII / „ De Ducibus Valachiae”. Note préliminaire au sujet d’un text inédit du XVIII e siécle /// 65

Paul Barbu, Ascendenţii haiducului Iancu Jianu / Les ascendants du haidouk Iancu Jianu /// 71

Dinică Ciobotea, Statistica moşnenilor din 1855 (I) / Die Statistik der moshneni im Jahre 1855 (I) /// 85

Cezar Avram, Activitatea parlamentară a lui Nicolae Titulescu privind Marea Unire, interesele păcii, suveranitatea, independenţa şi drepturile României / Nicolae Titulescu’s parliamentary activity concerning the Great Union, the striving for peace, sovereignty, independence and rights of Romania /// 95

 

ISTORIE LITERARĂ LINGVISTICĂ

Ovidiu Ghirmic, Tudor Vianu: „Arta prozatorilor români” / Tudor Vianu: „The Art of Romanian Prose Writers” /// 119

Ion Calotă, Tempoul şi silabaţia în poezia eminesciană / Tempo et syllabation dans la poésie

   d’ Eminescu /// 141

Gheorghe Bolocan, Etimologii toponimice / Tempo et syllabation dans la poésie d’Eminescu /// 153

Stela Rădulescu, Note toponimice din satul Pietriş, com. Baldovineşti, jud. Olt / Notes toponymiques sur les noms de lieux de village Pietriş, du dép. Olt /// 157

 

ETNOGRAFIE

Gheorghe Iordache, Obţinerea cărbunilor de lemn, pe vremuri, în România / La fabrication des charbons de bois, jadis, en Roumanie /// 161

Nicolae Niţu, Câteva date privind agricultura tradiţională în România / Einige Informationen über traditionelle Agrikultur in Rumänien /// 171

Georgeta Niţu Câteva consideraţii privind repreyentările antropomorfe de pe ţesăturile din Oltenia / Quelques considerations le decor anthropomorphe represente sur des tissus populaires d’Oltenie /// 175

Marcela Bratiloveanu-Popilian, Aspecte ale obiceiurilor de primăvară din zona Mehedinţilor / Sur les coutumes printaniéres de la zone Mehedinţi /// 181

 

FILOSOFIE

Ion Militaru, Două tipuri de filozofie şi ordinea regresivă a spiritului / Deux types de philosophies et l’ordre régressif de l’esprit /// 191

Vasile Sălan, Preliminarii la o posibilă interpretare a problemei psihofizice / Préliminaires a une potentielle interprétation de la question psychophysique /// 201

 

ECONOMIE

Viorica Pană, Ion Pană, Mihai Costescu, Renta absolută în agricultura României / La rente absolute dans l’agriculture de la Roumanie /// 217

 

RECENZII

Ljiljana Bjelajac, Terra sigilata u gornjoj Meziji. Import i radionice Viminacium- Margum (Terra Sigilata in Uper Moesia. Import and Viminacium – Margum Work-shops, 1990, 140 pagini şi 89 planşe. În colecţia Mongrafii (23) a Institutuluio de Arheologie din Beograd –(G. Popilian) /// 229

Miloje Vasic, Horreum Margi (Cuprija). Nalazi rimskog bronzanog novca IV i V veka iz municipija (Trouvailles des monnaies de bronze de IV-éme et V-éme siecle en municipium Horreum Margi (Cuprija), Beograd, 1990, 121 p., 4 pl şi o hartă, în colecţia Mongrafii (22) a Institutuluio de Arheologie din Beograd – (G. Popilian) ///  231

Ligia Bârzu, Stelian Brezeanu, Originea şi continuitatea românilor. Arheologie şi tradiţie istorică, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1991, 362 p. (Mircea Negru) /// 232

Friedrich Nietzsche, Aforisme. Scrisori. Bucureşti, Editura Humanitas, 1992, traducerea Amelia Pavel, (Ion Militaru) /// 235

Friedrich Nietzsche,Dincolo de bine şi de rău, traducerea din limba germană de Francisc Grunberg, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991 (Ion Militaru) /// 236

 

ABREVIERI /// 238

 

Check Also

CUVÂNT ÎNAINTE

Best free WordPress theme

Leave a Reply