Wednesday , July 24 2024
Home / Archive / ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 9/1994

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 9/1994

ARHEOLOGIE-ISTORIE

 

Marin Nica, Câteva date despre aşezarea neo-litică de la Gârleşti (com. Mischii, jud. Dolj) (Quelques données sur l`éteblissement de Gârleşti, com. Mischii, département de Dolj) /// 3

Gheorghe Petre, Alexandru Vulpe, Depozitul de vase ceramice de la Bistriţa (Vâlcea) (Der Keramische Depotfund von Bistriţa Kreis Vâlcea)  /// 25

Constantin, C. Petolescu, Svcidava /// 43

Gheorghe Popilian, Despre lucernae-le cu marca lui ARMENIVS  (Sur le lampes la marque d`ARMENIVS) /// 47

Mircea Negru, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Dolj. Cercetări arheologice de suprafaţă în bazinul inferior al Jiului (Contribution to the archeological repertory of the district of Dolj. Surficial research in the lower Jiu basin)  ///61

Dinică Ciobotea, Proprietatea moşnenească în Dolj (La propriété des moshneni au départament de Dolj)  /// 83

Paul Barbu, Consideraţii privind creşterea animalelor în Români între anii 1860-1921 (Considerations referring to the breeding of animals in Romania between 1860-1921) /// 99

Cezar Avram, Ion Zarzără, Legile speciale privind colectivizarea (1949-1953) (The Special Laws Concerning Collectivization 1949-1953)  /// 115

 

ISTORIE LITERARĂ-LINGVISTICĂ

 

Ovidiu Ghidirmic, Ideologia eminesciană şi semănătorismul (Eminescu`s Ideology and the Semanatorismul) /// 133

Stela Rădulescu, Onomastică în „Poveşti olteneşti” de C. S. Nicolăescu-Plopşor  (L`onomastique du volume „Contes olténiens” par C. S. Nicolăescu-Plopşor) ///153

Ion Calotă, Antroponime terminate grafic în –iu (Les anthroponymes terminés par la graphie –iu) ///153

           

ETNOGRAFIE

 

Gheorghe Iordache, Vechimea, continuitatea şi intensitatea utilizării morii de apă pe cuprinsul României – subiecte încă discutabile (Ancienneté, continuité et intensité a l`utilisation du moulin à eau sur le teritoire de la Roumanie – sujet encore disputés)  ///169

Nicolae Niţu, Răspândirea oraşelor din România pe zone geografice (La répartition des villes de la Roumanie en zones géographiques) /// 191

Georgeta Niţu, Nicolae Niţu, Contribuţii geografice în opera lui C. S. Nicolaescu-Plopşor (Contributions géographique dans l`oeuvre de C. S. Nicolăescu-Plopşor) /// 199

Marcela Bratiloveanu-Popilian, Unele aspecte ale ritologiei mărului (Quelques aspects sur la ritologie du pommier) /// 203

 

FILOSOFIE

 

Ion Militaru, Introducere în filosofia lui Constantin Noica (Introduction dans la philosophie de Constantin Noica) /// 213

 

SOCIOLOGIE

 

Ileana Roman, Coordonate sociologice ale gândirii lui Eugeniu Speranţia (Des repères sociologique de la pensée de Eugeniu Sperantia)  ///223

Rodica Ţugui, „Criza familiei” concept şi realitate socială (La crise de la famille – concept et réalité sociale)  /// 229

Dumitru Otovescu, Mijloace şi mecanisme de reglementare a vieţii sociale (Moyens et mécanismes de reglementation de la vie sociale) /// 241

 

ECONOMIE

 

Sabin Buleteanu, Particularităţi ale mijloacelor de muncă din agricultură (Particularitées des moyens de travail dans l`agriculture)  /// 251

Dima Ion Constantin, Unele precizări referitoare la relaţia funcţie şi producţie omogenă – funcţia costuri totale (Quelques précisions à propos de la relation fonction et production homogène)  ///259

 

RECENZII

 

Alexandru Păunescu, Ripiceni – Izvor. Paleolitic şi Mezolitic. Studiu monografic. Biblioteca de Arheologie LII. Editura Academiei Române, 225p. +108 fig (Emilian Alexandrescu) /// 263

Valentin Vasiliev, Ioan Al. Aldea, Horia Ciugudean, Civilizaţia dacică timpurie în aria intracarpatică a României, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1991, 196p. +46 figuri (Simona Lazăr) /// 265

Alexandru Suceveanu, Alexandru Barnea, La Dobrodja Romaine, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, 334p. + 22 figuri în text (G. Popilian)///265

Mihail Macrea, Nicolae Gudea, Iancu Moţu,  Praetorium. Castrul şi aşezarea romană de la Mehadia. Editura Academiei, 1993, 155 p. + LXII pl. + 19 figuri în text (G. Popilian) /// 267

  1. Fundoianu, Conştiinţa nefericită (traducere de Andreea Vlădescu), Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, 303 pagini (Ion Militaru) /// 269

 

OBITUARIA

Academician D.M. Pippidi – (G. Popilian) /// 271

Aurelian Popescu – (M. Bratiloveanu-Popilian) /// 275

 

ABREVIERI /// 277

 

Check Also

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 37/2023

Best free WordPress theme

Leave a Reply