Tuesday , October 27 2020
Home / administrator (page 20)

administrator

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 12/1997

ARHEOLOGIE-ISTORIE Marin Nica, Corneliu Beldiman, Asupra începuturilor agriculturii pe teritoriul României: seceri din corn de cerb descoperite în Oltenia (Sur le début de l’agriculture sur le territoire de la Roumanie; corps de faucilles en bois de cervidé découvertes en               Olténie) /// 5 Simona Lazăr, Câteva consideraţii cu privire la …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 11/1996

ARHEOLOGIE-ISTORIE Vlad V. Zirra, Dan V. Pop, Sorin Oanţă, Şantierul Bâzdâna, comuna Calopăr, punctul „La Cetate”, judeţul Dolj, campania 1994  (Le chantier archéologique de Bâzdâna, com. Calopăr, dép. Dolj, campagne 1994) /// 5 Marin Nica, Marin Vasilescu, O groapă rituală descoperită în aşezarea dacică de la Fărcaşu de jos, punctul …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 10/1995

ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr. 10/1995   ARHEOLOGIE-ISTORIE Elizabeth H. Dinan, Marin Nica, Tehnologia litică în aşezările  neoliticului timpuriu din Oltenia (The Lithic Technology in the Early Neolithic sites in Oltenia)  /// 3 Vlad Vintilă Zirra, Dan Pop, Săpăturile de la Bâzdâna – Calopăr, „La cetate”, judeţul Dolj. Campania 1993 …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 9/1994

ARHEOLOGIE-ISTORIE   Marin Nica, Câteva date despre aşezarea neo-litică de la Gârleşti (com. Mischii, jud. Dolj) (Quelques données sur l`éteblissement de Gârleşti, com. Mischii, département de Dolj) /// 3 Gheorghe Petre, Alexandru Vulpe, Depozitul de vase ceramice de la Bistriţa (Vâlcea) (Der Keramische Depotfund von Bistriţa Kreis Vâlcea)  /// 25 …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 8/1993

ARHEOLOGIE-ISTORIE Marin Nica, Câteva date despre necropola eneolitică de la Gârleşti-Gherceşti (comuna Mischii, judeţul Dolj) / Quelques données sur la nécropole néolitique de Gârleşti-Gherceşti (com. Mischii, dép. De Dolj) /// 3 Aurel Rustoiu, Un import ceramic celtic în aşezarea getică de la Sucidava-Celei / A Celtic Ceramic Import in the …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 7/1992

Avertisment /// 3   Arheologie-Istorie Nica, Traian Zorzoliu, Cîteva date despre aşezarea neolitică de tip Dudeşti de la Drăgăneşti-Olt /// 5 Gheorghe Popilian, Ion Ciucă, Un nou centru ceramic în Dacia romană de la sud de Carpaţi /// 19 Octavian Toropu, Un horreum descoperit în castellum-ul Sucidava ///27 Virgil Joiţa, …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 6/1989

1900 de ani de la începutul domniei regelui erou Decebal Constantin C. Petolescu, Decebal, regele dacilor /// 7   Istorie şi Arheologie Studii şi articole   Marin Nica, Ion Ciucă, Aşezările neolitice de la Piatra-sat (jud. Olt) /// 17 Petre Gherghe, Aşezarea geto-dacică de la Cernele-Craiova /// 42 Gheorghe Popilian, …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 5/1986

65 DE ANI DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN   Mircea Muşat, Partidul comunist-stegarul destinului istoric al poporului roman /// 7   600 DE ANI DE LA ÎNCEPUTUL DOMNIEI MARELUI MIRCEA VOIEVOD Nicolae Stoicescu, Mircea cel Mare, apărător al independenţei şi suveranităţii Ţării Româneşti /// 37   2500 DE ANI …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 4/1985

20 DE ANI DE LA CONGRESUL AL XIX-LEA AL P.C.R. Victoria Bistriceanu, Dezvoltarea economico-socială şi culturală a judeţului Dolj în Epoca Ceauşescu /// 7   40 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI Mircea Muşat, Contribuţia României la înfrângerea Germaniei naziste /// 13   ISTORIE Studii şi articole   Eugen …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 3/1984

ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr. 3/1984   40 DE ANI DE LA ÎNCEPUTUL REVOLUŢIEI DE ELIBERARE SOCIALĂ ŞI NAŢIONALĂ, ANTIFASCISTĂ ŞI ANTIIMPERIALISTĂ DE LA 23 AUGUST 1944   Mircea Muşat, Semnificaţia istorică a înfăptuirii revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă din August 1944 /// 7 Costică Chiţimia, …

Read More »