Sunday , June 26 2022
Home / administrator (page 28)

administrator

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 10/1995

ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr. 10/1995   ARHEOLOGIE-ISTORIE Elizabeth H. Dinan, Marin Nica, Tehnologia litică în aşezările  neoliticului timpuriu din Oltenia (The Lithic Technology in the Early Neolithic sites in Oltenia)  /// 3 Vlad Vintilă Zirra, Dan Pop, Săpăturile de la Bâzdâna – Calopăr, „La cetate”, judeţul Dolj. Campania 1993 …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 9/1994

ARHEOLOGIE-ISTORIE   Marin Nica, Câteva date despre aşezarea neo-litică de la Gârleşti (com. Mischii, jud. Dolj) (Quelques données sur l`éteblissement de Gârleşti, com. Mischii, département de Dolj) /// 3 Gheorghe Petre, Alexandru Vulpe, Depozitul de vase ceramice de la Bistriţa (Vâlcea) (Der Keramische Depotfund von Bistriţa Kreis Vâlcea)  /// 25 …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 8/1993

ARHEOLOGIE-ISTORIE Marin Nica, Câteva date despre necropola eneolitică de la Gârleşti-Gherceşti (comuna Mischii, judeţul Dolj) / Quelques données sur la nécropole néolitique de Gârleşti-Gherceşti (com. Mischii, dép. De Dolj) /// 3 Aurel Rustoiu, Un import ceramic celtic în aşezarea getică de la Sucidava-Celei / A Celtic Ceramic Import in the …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 7/1992

Avertisment /// 3   Arheologie-Istorie Nica, Traian Zorzoliu, Cîteva date despre aşezarea neolitică de tip Dudeşti de la Drăgăneşti-Olt /// 5 Gheorghe Popilian, Ion Ciucă, Un nou centru ceramic în Dacia romană de la sud de Carpaţi /// 19 Octavian Toropu, Un horreum descoperit în castellum-ul Sucidava ///27 Virgil Joiţa, …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 6/1989

1900 de ani de la începutul domniei regelui erou Decebal Constantin C. Petolescu, Decebal, regele dacilor /// 7   Istorie şi Arheologie Studii şi articole   Marin Nica, Ion Ciucă, Aşezările neolitice de la Piatra-sat (jud. Olt) /// 17 Petre Gherghe, Aşezarea geto-dacică de la Cernele-Craiova /// 42 Gheorghe Popilian, …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 5/1986

65 DE ANI DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN   Mircea Muşat, Partidul comunist-stegarul destinului istoric al poporului roman /// 7   600 DE ANI DE LA ÎNCEPUTUL DOMNIEI MARELUI MIRCEA VOIEVOD Nicolae Stoicescu, Mircea cel Mare, apărător al independenţei şi suveranităţii Ţării Româneşti /// 37   2500 DE ANI …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 4/1985

20 DE ANI DE LA CONGRESUL AL XIX-LEA AL P.C.R. Victoria Bistriceanu, Dezvoltarea economico-socială şi culturală a judeţului Dolj în Epoca Ceauşescu /// 7   40 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI Mircea Muşat, Contribuţia României la înfrângerea Germaniei naziste /// 13   ISTORIE Studii şi articole   Eugen …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 3/1984

ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr. 3/1984   40 DE ANI DE LA ÎNCEPUTUL REVOLUŢIEI DE ELIBERARE SOCIALĂ ŞI NAŢIONALĂ, ANTIFASCISTĂ ŞI ANTIIMPERIALISTĂ DE LA 23 AUGUST 1944   Mircea Muşat, Semnificaţia istorică a înfăptuirii revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă din August 1944 /// 7 Costică Chiţimia, …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 2/1983

ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr. 2/1983 Elisabeta Trăistaru, Afirmarea Partidului Comunist Român ca centru vital al societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintării ţării noastre spre comunism /// 7 Romus Dima, Momente din activitatea revoluţionară a tovarăşului Nicolae Ceauşescu desfăşurată în Oltenia /// 15 90 de ani de la crearea Partidului …

Read More »

ARCHIVES OLTENIEI, New Series, no. 1/1981

ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr. 1/1981 Gânduri de început /// 9 Mihnea Gheorghiu, O publicaţie clasică /// 11 Iorgu Iordan, „Arhivele Olteniei” /// 13 Elisabeta Trăistaru, Originalitatea gândirii revoluţionare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român /// 15 Tiberiu Nicola, Dezvoltarea creatoare a materialismului dialectic şi istoric …

Read More »