Wednesday , June 16 2021
Home / New Series no. 31/2017

New Series no. 31/2017

LAURENŢIU RADU, Piaţa muncii în Regiunea Oltenia (The labor market in the Region of Oltenia)

LAURENŢIU RADU Cercetătorştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române, din Craiova; E-mail: xpatrick2013@yahoo.com Abstract The study presents the main aspects and issues that point out the labor market in the region of Oltenia. Analyzing the labor market can be quite complex, because job opportunities …

Read More »

COSTELA IORDACHE, CRISTINA ŞOŞEA, Spaţiile verzi urbane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia: tipologie şi dinamică (Urban green spaces in the South-West Oltenia Development Region: typology and dynamics)

COSTELA IORDACHE Conferenţiar universitar doctor, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe, Departamenul de Geografie, E-mail: costelaiordache@yahoo.com CRISTINA ŞOŞEA Lector universitar doctor, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe, Departamentul de Geografie, E-mail: cristinavmara@yahoo.com Abstract The purpose of this article is to analyze the quantitative aspects of the green spaces in the …

Read More »

RĂZVAN SCAFEŞ, Apariţia dreptului consumaţiei şi rolul său în sistemul de drept european şi naţional (The apparance of the justice of consumption and his role in the european and national right system)

RĂZVAN SCAFEŞ Dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, Avocat, Baroul Dolj; E-mail: razvan.scafes@yahoo.com Abstract The consumerist movement has developed the consumer law with the primary aim of raising consumers’ awareness of the commercial practices considered harmful to them, the characteristics of the goods and services and the effects that …

Read More »

LUCIAN BERND SĂULEANU, Răspunderea asociaţilor societăţilor (Liability of companies associates)

LUCIAN BERND SĂULEANU Prof. Univ. Dr. Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, E-mail: luciansauleanu@ yahoo.com Abstract The legislator set the dimension of shareholders’ liability in relation to the type of company. The shareholders of a general partnership and the partnership shareholders of a general partnership are liable without limitation and …

Read More »

ROXANA RADU, AVRAM CEZAR, O analiză a sistemului de pensii din România: pensii publice versus pensii speciale (An analysis of the Romanian pension system: public pensions versus special pensions)

ROXANA RADU Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova; E-mail: rocxaine@yahoo.com CEZAR AVRAM Prof. univ. dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române, din Craiova; E-mail: avramcezar@yahoo.com Abstract In this article the authors carry out an analysis of the pension system in Romania, as well …

Read More »

GHEORGHE DĂNIŞOR, ANTOANETA LAURA SAVA, Individualismul şi demnitatea umană în Grecia antică (The individualism and human dignity in ancient Greece)

GHEORGHE DĂNIŞOR Cercetător ştiinţific I, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române, din Craiova; E-mail: danisordiana@yahoo.ro ANTOANETA LAURA SAVA Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române,din Craiova; E-mail: savaantoaneta@yahoo.com Abstract The foundation of the human rights is made through the modernity …

Read More »

ION MILITARU, Meteosensibilitate. Despre cunoaşterea de sine în condiţiile meteorologiei de la Socrate la Heidegger (Meteosensitivity. On self-knowledge and weather patterns from Socrates to Heidegger)

ION MILITARU Cercet. şt. I dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române, Craiova, E-mail: militaruion_1@yahoo.com Abstract Socrates is well-known for having set self-knowledge at the origins of the history of philosophy, which was considered a true revolutionary undertaking. He is the one who developed the rationalist …

Read More »

COSTEL CIOANCĂ, Prolegomene la un bestiar mitologic al basmului fantastic românesc. (III) Şarpele (Prolegomena in the fantastic Romanian mythological bestiary. (III) The serpent)

COSTEL CIOANCĂ Coordonator cultural-ştiinţific, dr., Academia Română, Muzeul de Artă Veche Apuseană,Bucureşti; E-mail: kishinn@gmail.com Abstract With presence in the most important areas of the imaginary (myths, art, literature, the latest in cinema etc.), the snake is in one of the defining symbols of human civilization. Without being archetypal-frozen into immutable …

Read More »