Sunday , April 21 2024
Home / New Series no. 32/2018 (page 3)

New Series no. 32/2018

BOGDAN EMANUEL RĂDUŢ, Reflecţii privind impactul celui de-al Doilea Război Mondial asupra Asociaţiei Religioase „Creştinii după Evanghelie” [Reflections regarding the Impact the Second World War had over the Brethren Religious Association in Romania]

BOGDAN EMANUEL RĂDUŢ Istoric – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România/Societatea de Ştiinţe Istorice, Filiala Dolj; E-mail: emy_radut@yahoo.com Abstract Religious Associations represented a reality that was present during the interwar period but not under the Communism Era. They functioned under the privileges of the General Regime for the Denominations’ …

Read More »

MARIAN GROZOIU, MIHAIL FLORIN, Relaţia ortodoxiei româneşti cu mişcările ecumenice. Reflecţii teologice asupra perioadei comuniste [The Relationship of Romanian Orthodoxy with Ecumenical Movements. Theological Reflections on the Communist Period]

MARIAN GROZOIU Preot doctorand al Universităţii din Craiova, Facultatea de Teologie, Secţia Misiologie şi Ecumenism; E-mail: grozy2006@yahoo.com MIHAIL FLORIN Preot doctorand al Universităţii din Craiova, Facultatea de Teologie, Secţia Misiologie şi Ecumenism; E-mail: mihailflorin2000@yahoo.com Abstract The involvement of the Orthodox Church in ecumenical movements and external dialogue from the communist …

Read More »

ALEXANDRU DANEȘ, 75 de ani de la introducerea transportului în comun electric în Craiova [75 years from the introduction of electric public transportation in Craiova]

ALEXANDRU DANEŞ Cercetător independent; E-mail: alexdanes2002@gmail.com Abstract During World War II, the majority of the trucks and buses in Romania were requisitioned by the Army. Having hardly any public transportation left, in 1942 the city of Craiova received eight trolleybuses and twelve tramway cars “captured” from Odessa, together with some …

Read More »

NARCISA MARIA MITU, Comercianţii străini din Craiova. Studiu de caz: firme individuale înregistrate la Camera de Comerţ şi Industrie Dolj (1931–1939) [Trades foreign in Craiova. Case study: individual companies registered at Dolj Chamber of Commerce and Industry (1931–1939)]

NARCISA MARIA MITU Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, al Academiei Române; E-mail: narcisa_mitu@yahoo.com Abstract The presentation of the individual societies, with the summary description above, is far from being able to surprise all the units that functioned in Craiova, during the interwar period. …

Read More »

GEORGETA GHIONEA, O incursiune în presa economică din Oltenia interbelică [A foray of economic press during inter-war Oltenia]

GEORGETA GHIONEA Cercetător ştiinţific. III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova, al Academiei Române; E-mail: getaghionea@yahoo.com Abstract The paper depicts a brief inroad in a less examined field such as economic press from inter-war Oltenia. Published with the support of local intellectuals, or out from the initiative …

Read More »

FLORIN NACU, Profilul industrial al Olteniei şi influenţa acestuia asupra societăţii (1866–1914) [The industrial profile of Oltenia and its influence over the society (1866–1914)]

FLORIN NACU Cercetător şt. III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova; E-mail: florinnacu86@yahoo.ro Abstract The article reveals the industrial development of Oltenia during the second part of its modern history. Cities as Craiova and Turnu Severin represented the main industrial and economical centres, followed by Râmnicu, Târgu …

Read More »

CRISTIAN CONSTANTIN, Evoluţia recoltelor de cereale din spaţiul românesc (1829–1853) [The evolution of grain harvests in Romanian territory (1829–1853)]

CRISTIAN CONSTANTIN Cercetător dr., Muzeul Brăilei „Carol I”; E-mail: cristian.constantin@hotmail.com Abstract Over time, the Romanian principalities represented a proper territory for the cultivation of grain, a vital element for the feeding of humans and animals. The fact that Romania was the granary of Europe after 1829 is an axiom well-rooted …

Read More »

GABRIELA BOANGIU, Reconfigurări ale conceptului de proprietate în secolele al XIX-lea şi al XX-lea în România [Reconfiguration of the Concept of Property in the 21st Century and 22nd Century in Romania]

GABRIELA BOANGIU Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, al Academiei Române; E-mail: boangiu_g@yahoo.com Abstract The article highlights the conditions of the right to property and its consequences in the domaine of social life. In Romania there are many legislation regarding the right to property. …

Read More »

ILEANA CIOAREC, Modalităţi de exploatare a moşiilor stăpânite de boierii Păieni [The exploitation of the estates owned by Păianu boyars]

ILEANA CIOAREC Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, al Academiei Române; E-mail: ileanacioarec@yahoo.com Abstract Born in the locality of Paia, from which the family took the name, Păianu boyars were first attested in the 16th century, when the documents mention a certain Bodin from …

Read More »

OANA ANDREIA SÂMBRIAN, Imaginea protestantismului transilvan în Spania secolului al XVII-lea: Francisco de Quevedo şi Gabriel Bethlen [The image of transylvanian protestantism in 17th Century Spain: Francisco de Quevedo and Gabriel Bethlen]

OANA ANDREIA SÂMBRIAN Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, al Academiei Române; E-mail: oana.sambrian@gmail.com Abstract Transylvanian protestantism was received in Spain with many different reactions. After the long period of collaboration between Transylvania and Spain that marked the 16thcentury, once the protestant princes became …

Read More »