miercuri , iunie 16 2021
Acasa / Numere / Arhivele Olteniei, Serie Nouă, nr. 1_1981

Arhivele Olteniei, Serie Nouă, nr. 1_1981

ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr. 1/1981

 

Gânduri de început /// 9

Mihnea Gheorghiu, O publicaţie clasică /// 11

Iorgu Iordan, „Arhivele Olteniei” /// 13

Elisabeta Trăistaru, Originalitatea gândirii revoluţionare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român /// 15

Tiberiu Nicola, Dezvoltarea creatoare a materialismului dialectic şi istoric în opera tovarăşului Nicolae Ceauşescu /// 23

 

  1. ISTORIE

Studii şi articole

 

Marin Nica, Grădinile, o nouă aşezare a neoliticului timpuriu în sud-estul Olteniei /// 27

Mişu Davidescu, Tezaurul de podoabe tracice de la Hinova, judeţul Mehedinţi /// 41

Gheorghe Popilian, Noi mărturii arheologice descoperite la Craiova privind civilizaţia geto-dacă /// 45

Dumitru Berciu, Burebista – mare personalitate a lumii antice /// 53

Dumitru Tudor, Contribuţii la problema romanizării în Dacia Inferior /// 59

Octavian Toropu, Noi descoperiri arheologice la Sucidava-Celei /// 67

Ştefan Ştefănescu, De la Romania la România /// 77

Dinică Ciobotea, Tezaurul medieval de la Afumaţi, judeţul Dolj /// 85

Maria Dogaru, Matrice sigilare provenind din Oltenia conservate  în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului /// 89

Virgil Joiţa, Mişcări demografice din Ţara Românească în secolul al XVIII-lea  /// 97

Ileana Petrescu, Situaţia demografică a Olteniei între anii 1828-1856 /// 105

Ion Pătroiu, Un program unionist craiovean necunoscut /// 111

Victor Chiriţă, Mişcarea socialistă şi problema agrară în Oltenia în anii 1989-1899 /// 123

Nicolae Andrei, Participarea cadrelor didactice din Oltenia la primul război mondial (1916-1918) /// 129

Titu Georgescu, Academia şi Universitatea în slujba Unirii /// 135

Vasile Niculae, Partidul Comunist Român – sinteză revoluţionară a istoriei patriei, a mişcării muncitoreşti din România /// 141

Vladimir Osiac, Activitatea comuniştilor şi socialiştilor din Oltenia în perioada 1933-1938 pentru realizarea unităţii de acţiune a tuturor forţelor democratice în lupta împotriva fascismului /// 153

Vasile Petrişor, Calafatul în zilele fierbinţi ale lui August 1944 /// 159

Florin Constantiniu, Probleme ale studiului izvoarelor privind insurecţia din August 1944 ///167

 

Note şi documente

Nicolae Chipurici, Despre distrugeri de documente feudale Mehedinţene /// 173

Dan Neguleasa, Un proiect de statuie a lui Tudor Vladimirescu /// 179

Paul Barbu, Documente inedite din Oltenia privind răscoala grănicerilor şi ţăranilor din 1853-1854 /// 183

Ilie Vulpe, Ion Zarzără, Documente noi referitoare la rezistenţa locuitorilor din judeţul Dolj împotriva ocupaţiei habsburgice (1854-1855) /// 189

Stelian Neagoe, I. G. Duca: Memorii /// 197

 

  1. FILOZOFIE, SOCIOLOGIE, ECONOMIE

Dumitru Otovescu, Concepţia lui C. Rădulescu Motru privind raportul dintre cultură şi civilizaţie /// 205

Nicolae Novac,  Nivelul cunoaşterii politice şi participarea la conducere /// 213

Ileana Roman, Conceptul de clasă socială în societatea socialistă /// 219

Rodica Ţugui, Integrarea forţei de muncă feminine în activitatea productivă – cercetare concretă efectuată în municipiul Craiova /// 227

Sabin Buleteanu, Viorica Pană, Schimbări intervenite în structura resurselor de muncă din agricultura cooperatistă a judeţului Dolj în perioada 1971-1979 /// 231

Constantin Chiţu, Alexandru Şchiopoiu, Schimbări de peisaj geografic în lunca Dunării din sudul judeţului Dolj sub influenţa activităţii Omeneşti /// 237

 

III. FILOLOGIE

Ion Coteanu, Universale, fantome şi realităţi lingvistice /// 241

Alexandru Graur, Despre armonia vocală /// 249

Maria Iliescu, Sistemul deiclicelor în graiurile olteneşti /// 253

Gheorghe Bolocan, Derivarea toponimică şi etimologia /// 257

Emilian N. Bureţea, Note lexicale /// 265

Doina Negomireanu, Consideraţii asupra neologismului la Tudor Arghezi /// 269

Radu Sp. Popescu, Descendenţi ai cuvântului latinesc divinus în Limba română /// 273

Ovidiu Ghidirmic, Spiritul critic la „Ramuri” /// 277

Mihaela Andreescu, Relaţia autor-cititor în poezia contemporană /// 283

 

  1. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR

Ion Donat, O zonă etnografică ignorată: Pădurenii din Oltenia /// 287

Nicolae Niţu, Cu privire la satele dispărute din Câmpiile Romanaţi şi Călmăţui /// 289

Marcela Bratiloveanu-Popilian, Contribuţii la istoricul aşezărilor de pe Valea Motrului /// 297

Gheorghe Iordache, Caracteristici ale devenirii peisajului geografic românesc reflectate în evoluţia obştilor săteşti /// 305

Aurelian I. Popescu, Tudor Vladimirescu în cântecele populare /// 317

 

  1. CRONICA, RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI

Mircea Muşat, Pe marginea lucrărilor celui de-al XV-lea Congres internaţional de ştiinţe istorice (10-17 august 1980) /// 323

Ion Pătraşcu,  Cronica vieţii culturale craiovene în 1980 /// 331

Gheorghe Popilian,  Necropola daco-romană de la Locusteni, Editura Scrisul românesc, Craiova, 122 p. + 54 pl. (Corneliu Mărgărit Tătulea) /// 337

Ştefan Pascu,  Voievodatul Trabsilvaniei, vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979, 614 p. (Virgil Joiţa) /// 338

Istoria oraşului Iaşi, vol. I, Editura Junimea, Iaşi, 1980, 670 p. (Virgil Joiţa)/// 339

Guillermo Moron, Istoria Venezuelei, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1980, 273 p. (Ion Pătroiu) /// 340

Istoria filosofiei româneşti (coordonatori: Dumitru Ghişe, Nicolae Gogoneaţă), vol. II, (1900-1944), partea I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1980, 778 p. (Dumitru Otovescu) /// 341

Henri H. Stahl, Teorii şi ipostaze privind sociologia orânduirii tributale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, 194 p. (Rodica Ţugui) /// 343

Vasile Breban, Dicţionar al limbii române contemporane. De uz curent, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980, 680 p. (Doina Negomireanu) /// 344

Gheorghe Iordache, Mărturii etnolingvistice privind vechimea meseriilor româneşti, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1980, 191 p. + 20 pl. (Ştefan Enache) /// 345

 

Lista abrevierilor /// 347

Table des matières /// 349

 

Check Also

ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr. 34/2020

Best free WordPress theme

Lasă un răspuns