miercuri , iunie 16 2021
Acasa / Numere / ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr. 2/1983

ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr. 2/1983

Elisabeta Trăistaru, Afirmarea Partidului Comunist Român ca centru vital al societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintării ţării noastre spre comunism /// 7

Romus Dima, Momente din activitatea revoluţionară a tovarăşului Nicolae Ceauşescu desfăşurată în Oltenia /// 15

90 de ani de la crearea Partidului politic al clasei muncitoare din România – P.S.D.M.R.

 Mircea Muşat, Partidul clasei muncitoare – stegarul luptei pentru unitatea, suveranitatea şi independenţa României /// 27

  1. ISTORIE

Studii şi articole

 

Marin Nica, Obiecte de lemn descoperite în aşezarea neolitică timpurie de la Grădinile (jud. Olt) /// 39

Petre Gheorghe, Cercetări şi descoperiri arheologice cu privire la civilizaţia geto-dacică pe teritoriul judeţului Gorj /// 49

Dinică Ciobotea, Circulaţia monetară în Oltenia în preajma constituirii statului feudal independent Ţara Românească (sec. X-XIV) /// 74

Ştefan Ştefănescu, Statalitatea – factor de progres în istoria României /// 87

  1. D. Iscru, Unele aspecte privind mijloacele financiare ale revoluţiei din 1821 /// 93

Ileana Petrescu, Din activitatea casei de comerţ Hagi Constantin Pop din Sibiu în Oltenia /// 98

George G. Potra, Nicolae Titulescu – o viaţă dedicată păcii /// 107

Silviu Puşcaşu, Precursori români ai ştiinţei şi tehnicii moderne /// 118

Note şi documente

Virgil Joiţa, O mărturie documentară inedită despre începutul revoluţiei din 1821 /// 123

Cezar Avram, Lupta împotriva pericolului fascist reflectată în publicaţii diplomatice gorjene (1928-1940) /// 129

  1. FILOZOFIE, SOCIOLOGIE, ECONOMIE

Tiberiu Nicola, Ecologie şi societate /// 135

Livia Dordea, Dinamica criteriilor morale în structurarea relaţiilor interpersonale din colectivul şcolar /// 144

Ion Pană, Aprecierea eficienţei economice a îngrăşămintelor chimice pe baza pragului de rentabilitate şi a pragului energetic /// 152

III. FILOLOGIE

Teofil Teaha, Elemente de continuitate în lexicul graiurilor din Oltenia /// 157

Radu Sp. Popescu, Nume de sate de pe Valea Amaradiei /// 163

  1. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR

Marcela Bratiloveanu-Popilian, Aspecte ale ocupaţiilor tradiţionale reflectate în funcţionalitatea şi organizarea gospodăriei ţărăneşti de pe Valea Motrului ///167

Gheorghe Iordache, Procedee, instrumente şi instalaţii tradiţionale de prelucrare a strugurilor pe teritoriul României /// 177

Nicolae Niţu, Contribuţii la cunoaşterea unor unelte viticole tradiţionale /// 188

  1. RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CĂRŢI

Olga Brukner, Rimska keramika u Jugoslavenskom delu provincije Donje Panoninje (Roman ceramic ware in the jugoslav part of the Province of Lower Pannonia). Dissertationes et Monographie, tom. XXIV, Pokrajinski zavod za zastitu spomenika kulture sap Vojvodine savez Arheoloskih Drustava Jugoslavije, Beograd, 1981, 194 p. + 176 pl.+2 h. (Gheorghe Popilian) /// 193

  1. N. Velichi, România şi renaşterea bulgară, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980, 333 p. (Ion Pătroiu) /// 194

Ilie Dan,  Toponimie şi continuitate în Moldova de nord, Editura Junimea, Iaşi, 1980, 229 p. +2 h. (Em. Bureţea) /// 199

Edgar Papu, Existenţa romantică, Editura Minerva, Bucureşti, 1980, 254 p.  (Ovidiu Ghidirmic) /// 205

Eugen Simion, Întoarcerea autorului, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1981, 551 p. (Mihaela Andreescu) /// 209

Septimiu Chelcea, Ioan Mărginean, Ştefan Ştefănescu, Cătălin Zamfir, Mielu Zlate,  Dezvoltarea umană a înztreprinderii, Editura Academiei, 1980, 329 p. (Rodica Ţugui) /// 210

George Radu, Ideea de progres cultural în lumea contemporană, Edit. Junimea, Iaşi, 1981, 219 p. (Dumitru Otovescu) /// 211

 

Dumitru Tudor /// 213

Lista abrevierilor /// 217

Table des matières /// 219

Check Also

ARHIVELE OLTENIEI, Serie Nouă, nr. 34/2020

Best free WordPress theme

Lasă un răspuns