miercuri , iulie 24 2024
Acasa / Peer-Review

Peer-Review

Toate articolele publicate în „Arhivele Olteniei” vor fi supuse recenzării, pentru a se asigura o cercetare științifică de calitate. Toate articolele primite sunt trimise unor recenzori care trebuie să mențină standardele de calitate ale revistei. Atât recenzorii, cât și autorul/autorii rămân anonimi pe tot parcursul procesului. Fiecare articol este trimis spre recenzare în conformitate cu specialitatea, metodologia și domeniul experienței profesionale a fiecărui recenzor.

Articolul prezentat pentru publicare urmează a fi recenzat de către doi recenzori independenţi, în sistemul double-blind reviewing. Pe baza rapoartelor întocmite de aceştia, Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge manuscrisul. Autorul este notificat cu privire la rezultatul procesului de revizuire nu mai târziu de 4 luni de la data trimiterii manuscrisului.

În cazul în care documentul a fost evaluat pozitiv, textul este returnat autorului împreună cu modificările care urmează să fie făcute. Editorii precizează, de asemenea, un termen limită pentru aplicarea recomandărilor din rapoartele de revizuire. Autorul este notificat în legătură cu acceptarea versiunii revizuite în termen de o lună de la trimiterea acesteia către editori.

Manuscrisele nu sunt înapoiate în caz de nepublicare. Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a selecta acele studii şi articole care se dovedesc a fi contribuţii originale în domeniul cercetării umaniste.

Selecţia recenzenţilor se face pe baza reputaţiei ştiinţifice într-un anumit domeniu de interes pentru tematica revistei şi a capacităţii de expertiză a cercetătorului sau a cadrului didactic universitar. Identitatea recenzenţilor rămâne necunoscută autorilor pentru a putea asigura o cât mai mare obiectivitate şi independenţă a opiniilor. Totodată, nu se vor face cunoscute numele autorilor către recenzori.